Author: Jirra

Na hlavním formuláři se budou zobrazovat novinky v programu. Bude se zobrazovat 5 nejmladších novinek. U každé je uveden den, od kdy jsou v programu. Pokud máte verzi starší a novinku chcete používat, pak musíte aktualizovat. Pokud novinky nepotřebujete, nemusíte aktualizovat. Až někdy v budoucnu budete aktualizovat, tak...

Ve velmi výjimečných případech se může stát, že v bankovním dokladu vidíte účetní doklad  bankovního dokladu a k tomu účetní doklad z přijatých nebo vydaných faktur. Je to způsobeno duplicitou vnitřního čísla (id). Odstranění: Běžte do nastavení, údržba, účetnictví, oprava Id v účetních dokladech. Program  se jednou zeptá: V účetních...

Jsou vlastnosti, které jsou společné pro všechny Vaše databáze. Jedná se o sazbu DPH, nastavení SMPT serveru, nastavení metody na odesílání e-mailů, umístění hlavního formuláře a cena složenek B. Tyto vlastnosti nastavíte jen jednou a program je bude používat ve všech databázích. Půjdete v hlavní menu na nastavení,...

Můžete si zvolit jak se mají umístit jednotlivé formuláře. Jsou tři možnosti. 1, Každý formulář si umístíte sami tam, kam potřebujete. 2, Každý formulář bude umístěn uprostřed hlavního formuláře. Čili umístíte si hlavní formulář jak potřebujete a ostatní se budou umísťovat podle něj. 3, Každý formulář bude umístěn...

Na hlavním formuláři je tlačítko korespondence. Zde jsme dali na jedno místo funkce, které již v programu jsou. Všechny mají společné posílání e-mailů. Můžete si vybrat z několika akcí: - karty jednotek - upomínka - výpis konta - dopis z vyúčtování - poslání e-mailu 1. Karty jednotek - uprostřed formuláře se zobrazí...

Každá tabulka lze filtrovat. Kliknete na modrou lupu v tabulce a dostanete se do formuláře, kde si filtr definujte. Zvolíte údaj podle kterého chcete filtrovat. Program pozná typ údaje a nabídne jednu ze čtyř možností. A. údaj typu text: objeví se jedno pole, kam napíšete hledaný...

Program nabízí 7 základních metod vyúčtování vody. Zde jsou: 1. Voda po měsících, ponechat ceny za m3, měsíční spotřebu podle počtu osob nebo podle měsíců - v archívu karet máte pro každý byt a měsíc jeden záznam. Čili dvanáct za rok. Čili i vyúčtování bude provedeno...

Můžete provádět "měsíční závěrku předpisu" pro vybrané otevřené organizace (SVJ, družstva - obecně databáze) jedním kliknutím. Nemusíte se přepínat do jednotlivých domů. Postup: V libovolném domě (databázi) běžte na nastavení, údržba, karty jednotek, měsíční závěrka předpisu. Zatrhněte "pro některé otevřené organizace" a potvrďte. Program nabídne otevřené organizace, a ...

Při výpočtu se upraví cena za m3 podle vedlejších vodoměrů a současně se nebude přepočítávat spotřeba na vedlejších na každý měsíc. Vyúčtování definujete, když zatrhnete "Upravit cenu za m3" a "bez ohledu na počet osob". Tato metoda nekouká a ani nepočítá kubíky na hlavním vodoměru. Takže...

Pokud Váš počítač umí rozlišení 1920*1080 a vyšší můžete si zapnout zobrazení velkých detailních formulářů. Výhoda je v tom, že vidíte všechny údaje na jedné obrazovce a nemusíte pomocí záložek klikat. Nevýhoda může být v tom, že na jedné obrazovce je mnoho údajů. Pokud někdo je bude chtít,...