Aktuality

Program umožňuje importovat náměry na vodoměrech a měřičích tepla od externích firem. Jako je např. Ista, Techem atd. Všechny importy jsou z textového souboru csv, oddělovačem je středník. Tento import si musíte nadefinovat a při definování můžete využít před definované formáty. Běžte do náklady, náklady...

Program umožňuje importovat vyúčtování od externích firem. Jako je např. Ista, Techem, Vipa atd. Všechny importy jsou z textového souboru csv, oddělovačem je středník. Tento import si musíte nadefinovat a při definování můžete využít před definované formáty. Běžte do náklady, náklady na služby, Import a...

Program lze samozřejmě přesunout na druhý monitor. Program se snaží při dalším spuštění zobrazit hlavní formulář na stejném místě, kde se nacházel při vypnutí. Pokud se má zobrazit na druhém monitoru, hrozí riziko, že druhý monitor nebude připojen a program se zobrazí, kde není vidět....

Účetní doklad platby faktury nezobrazovat ve faktuře. Když se platí faktura, účetní doklad se uloží do účetního deníku a je vidět v bance či pokladně a je také vidět u zaplacené faktury. Pokud jej u faktury nechcete vidět můžete to v nastavení programu vypnout....

V účetní osnově, generování lze použít funkci “Slučování účtů” Vyberete jeden účet, který již nechcete používat a pak vyberete druhý účet, kterým chcete ten první nahradit. O vše ostatní se postará program. Tato funkce nelze vrátit. Proto ji používejte opatrně....

Sestava v nákladech. Náklady ne vedlejší odběrná místa, s opisem záznamů, podle vchodu, podle obvodu, čp, byt uživatel. Na sestavě uvidíte všechny odečty u každé jednotky pro každou službu....

Program uměl generovat odběrná místa pouze na úrovni vchodů. Nyní máte možnost generovat na úrovni obvodu. To znamená, že si vyberete jednotky, kam chcete dát odběrná místa, vyberete si služby a program pro všechny jednotky ve stejném obvodě přiřadí pro jednu službu stejné odběrní místo....

A. Evidenční listy 1, Aktuální karta jednotky, najít byt, přes pravé tlačítko myši tisk a pak poslat. Při tomto posílání program nabídne formulář, kde můžete napsat předmět a text zprávy. 2, Aktuální karta jednotky, tisk, karty jednotek, vyberete všechny nebo jen některé, zatrhnete po tisku poslat meily....