Author: Jirra

Pokud používáte začlenění osob do skupin, můžete zobrazit název skupiny v jednotce v listu vlastnictví. V aktuálních kartách, v generování je funkce "Aktualizovat název skupiny podle obyvatel" Tato funkce přenese název skupinu přiřazené k osobě do údaje list vlastnictví v bytě....

V aktuálních jednotkách, v detailu jednotku můžete vstoupit do archívu letošního roku, loňského roku i minulých let. Máte několik možností. 1. Vstup do celých karet - využijte tlačítka "Celá karta v 2022" - program zobrazí v mřížce archív karet byty, kde jste v roce 2022. Může vstoupit...

V nastavení, přizpůsobení, pracovníci můžete u libovolného pracovníka omezit do kterých databází může. Poklepejte po pracovníkovi, dejte pryč fajfku "všechny databáze" a potvrďte. Program nabídne seznam databází a vy vyberte kam může....

V archívu karet můžete opravit zálohy na služby podle jiného měsíce. Program převede zálohy podle jednotky. Nebude koukat na uživatele bytu. Převede všechny služby ve všech bytech. Nebude převádět nájemné. Zadáte z kterého měsíce se mají zálohy vzít a do kterého měsíce se mají dát....

Vrácení záloh z minulého měsíce V aktuálních kartách můžete opravit zálohy na služby podle minulého měsíce. Program převede zálohy podle jednotky. Nebude koukat na uživatele bytu. Převede všechny služby ve všech bytech. Nebude převádět nájemné....

Můžete si označit pojmenovat sestavy, které často používáte. Počet sestav není omezen. Velká výhoda je v tom, že nemusíte každou sestavy definovat, stačí ji pouze vybrat ze seznamu. A druhá výhoda je v tom, že lze provést tisk několika sestav za sebou bez klikání myši. Příklad:...