Návody

Popis lokální instalace.

Počítač, kde se program instaluje bude sloužit jako úložiště dat (databasový server) i jako počítač, na kterém se pracuje. Instalace se provádí standardním způsobem. Tzn při instalaci pouze pokračujte dál a neměňte žádné nastavení.

A. Úvodní otázka.

Pokračujete tlačítkem ANO.

B. Uvítání a popis co budete instalovat.
Pokračujete tlačítkem Dále.

C. Výběr adresářě.
Standardně se nabízí C:\JIRRA. Můžete jej libovolně změnit.
Pokračujete tlačítkem Dále.

D. Výběr skupiny.
Opět si libovolně můžete změnit skupinu. Program pak budete spouště přes tlačítko Start, programy a skupina, kterou teď zvolíte. Program standardně nabízí skupinu JIRRA.
Pokračujete tlačítkem Dále.

E. Rekapitulace nastavení.
V tomto kroku se můžete vrátit a vše změnit Tlačítkem Instalovat spustíte instalaci programu.
Pokračujete tlačítkem Instalovat.

F. Proběhne samotná instalace programu.

G. Po instalaci programu se musí instalovat databasový server FIREBIRB.
Začíná se volbou jazyka, který vás povede při instalaci. Ponechte angličtinu.
Pokračujete tlačítkem OK.

H. Uvítání při instalaci Firebird.
Pokračujete tlačítkem Next.

I. Volba adresáře, kam se bude firebird instalovat.
Ponechte to co se nabízí.
Pokračujete tlačítkem Next.

J. Souhlas s licenčním ujednáním.
Klikněte na I accept the agreement.
Pokračujete tlačítkem Next.

K. Volba typu instalace.
Tady pozor! Volte FULL instalace.
Pokračujete tlačítkem Next

L. Výběr skupiny programů.
Ponechte to co se nabízí.
Pokračujete tlačítkem Next

M. Nastavení Firebird.
Vše ponechte jak se nabízí.
Pokračujete tlačítkem Next

N. Rekapitulace nastavení.
V tomto kroku se můžete vrátit a vše změnit Tlačítkem Instalovat spustíte instalaci programu.
Pokračujete tlačítkem Instalovat

O. Proběhne samotná instalace programu.

P. Konec instalace.
Pokračujete tlačítkem Next

R. Spuštění programu Firebird.
Pokračujete tlačítkem Finish.

Síťová instalace.

1. Instalace na serveru..

Data budou na počítači označeném jako server a zde bude nainstalovaný Firebird
ve verzi FULL – super server.
Instalace se úplně shoduje s popisem instalace na lokálním počítači. Viz předchozí popis.

2. Instalace na Clientech
Instalace na počítačích, na kterých budete pracovat je instalace trošku odlišná. Spusťte instalaci start verze.

Instalace se částečně shoduje s popisem instalace na lokálním počítači. Viz předchozí popis. Postupujete podle jednotlivých bodu až po bod K. Zde volte INSTALACE CLIENT. Nesmíte mít zatrhnuté Server Components.

Po instalaci namapujte na clientu disk a adresář na serveru, kam jste program instalovali. Nejlépe
pomocí Total Commandru.
Pak běžte do adresáře, kam jste program instalovali a pak ještě do podaresáře DATA. Zde je soubor DUCK.SET. Tento soubor je textový a tak je otevřete v obyčejném textovém editoru.
Nejjednodušeji klávesou F4 např. v Total Commandru. Soubor má strukturu INI souboru. Pro Vás je nyní podstatná sekce [IB]

Na prvním řádku v sekci IB je přístupové jméno uživatele – to ponechte
Na druhém řádku je heslo – opět jej ponechte
Na třetím řádku bude název počítače, u kterého sedíte.
Na čtvrtém řádku bude logická cesta k datům na počítači, kde jsou data – na serveru. Cesta bude do adresáře, kde je nainstalován program a ukončena zpětným lomítkem.
Na pátém řádku může být fyzická cesta k datům na počítači, kde jsou data – na serveru. Cesta bude do adresáře, kde je nainstalován program a ukončena zpětným lomítkem. Pokud nebude uvedena fyzická cesta, nelze z clienta zálohovat data. Ale ostatní funkce budou zachovány.

Příklad
[IB]
SYSDBA=
masterkey=
RADEK=
server:d:\inkasnik\jirra\=
e:\jirra\=
[TCP]
3051:=
Další příklady řádku 4 v sekci IB
\\server\c:\jirra\=
\\192.168.1.142\c:\jirra\=
192.168.1.142:c:\jirra\=
Další příklady řádku 1 v sekci TCP
Ten bývá nejčastěji prázdný, pak program používá port 3050
Pokud používáte dva Firebirdy, pak je zde číslo portu
3051:
Někdy je potřeba uvést slovo localhost pak jsou tyto možnosti
localhost:
localhost/3051:

POPIS INSTALACE – upgrade programů – ostatní verze:

Popis uvádí instalaci programu Inkasník. Pro ostatní programy je to stejné, pouze místo inkasník použijte např. Vlastník.

A, Spusťte program Aktualizuj.exe.
Pokud nemáte zástupce na ploše, běžte na Start, Programy, Jirra nebo Duck, Aktualizace. Spustí se instalační program a zde zatrhněte program, který chcete instalovat. Např. Inkasník.

B, Dalším zatrhnutím určíte místo, odkud se bude program instalovat.
1, Instalace z internetu. Zatrhněte internet a zmáčkněte tlačítko INSTALOVAT. O nic dalšího se již starat nemusíte. Program si sám najde na internetu patřičné soubory, stáhne je do Vašeho počítače a nainstaluje je.
2, Instalace z pevného disku. Na pevný disk musíte uloži instalační balíček. Je to např. soubor inkasnik.cab a inkasnik.ini pro program Inkasník. Tyto soubory si můžete stáhnout z www.jirra.cz, sekce inkasnik, download, upgrade. Nebo je může uložit jako přílohu e-mailu. Nebo je můžete mít na CD.
V dalším nabídce si vyberete jestli má instalační balíček program najít sám či jestli mu jej ukážete.
Pokud víte, kde je soubor inkasnik.ini uložen zatrhněte „Balíček ukáži sám“ a nemusíte čekat, až jej instalační program vyhledá. Pokračujete tlačítkem Instalovat. Program si nechá ukázat, kde je instalační balíček, rozbalí jej a nainstaluje program.
Pokud balíček necháte hledat počítač, nebude se obtěžovat s ukazováním, ale bude chvíli hledat na vašem pevném disku patřičný instalační balíček.
3, Instalace z CD je stejná jako u instalace z pevného disku.
4, „Ruční instalace“ Z www.jirra.cz si stáhněte např. v sekci Inkasník soubor inkasnik.cab. Spusťte program Total Commander, či jiný jemu podobný a na pravý panel si dejte adresář, kde je nainstalován program Inkasník – nejčastěji c:\duckwin nebo c:\jirra. Na levý panel si dejte adresář, kde je umístěn soubor inkasnik.cab (ten co jste stáhli z webu) a entrem do něj vstupte. Klávesou insert označte všechny soubory i adresář pts. Zmáčkněte klávesu F5 a nechte všechno překopírovat do adresáře, kde je nainstalován program.

 jirra-software-navod-inkasnik.pdf (49,5 MB) | Kompletní návod pro aplikaci Inkasník

  jirra-software-navod-kyticka.pdf (2,5 MB)  |  Kompletní návod pro aplikaci Kytička

  jirra-software-navod-vlastnik.pdf (61,9 MB)  |  Kompletní návod pro aplikaci Vlastník

  jirra-software-navod-zveropis.pdf (4,62 MB)  |  Základní návod pro aplikaci Zvěropis

jirra-software-navod-farpr.pdf (17,9 MB)  |  Kompletní návod pro aplikaci Farpr

Program TEAMVIEWER

TeamViewer_Setup.zip (19,4 MB)  | Program na vzdálenou správu počítače

Program na vzdálenou podporu. Díky němu se v reálném čase dokážeme napojit na váš počítač a problémy a případné dotazy zodpovědět efektivně a rychle.

Program ZALOHUJ

zalohuj.zip (3,48 MB)  | Program k zálohování dat

Program Zalohuj slouží k zálohování Vašich dat. Je univerzální pro všechny naše programy. Program Zalohuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován.

Tento program je zdarma.

Program OBNOVUJ

obnovuj.zip (3,07 MB)  | Program k obnově vašich dat ze zálohy

Program Obnovuj slouží k obnově Vašich dat ze zálohy, kterou jste udělali programem zalohuj. Je univerzalní pro všechny naše programy. Program Obnovuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován.

Tento program je zdarma.

Program AKTUALIZUJ

aktualizuj.zip (4,74 MB)  | Program k instalací nových verzí našich programů

Program Aktualizuj slouží k instalaci nových verzí našich programů. Je univerzální pro všechny naše programy. Program Aktualizuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován.

Tento program je zdarma.

Program CRYPTUJ

cryptuj.zip (4,91 MB)  | Program slouží jako náhrada programu CryptaGui.exe

Program Cryptuj slouží jako náhrada programu CryptaGui.exe, který používáte k šifrování dat na inkasní středisko. Program Cryptuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován.

Cena tohoto programu je 690,- Kč

Program FIREBIRD

firebird.zip (6,76 MB)  | Databázový server

 Program Firebird je databázový server. Od 1.3.2007 nahrazuje program Interbase.

ČESKÁ KLÁVESNICE

klavesnice.zip (254 kB)  | Česká klávesnice s desetinnou tečkou

Česká klávesnice s desetinnou tečkou  Windows určuje jaký znak se používá jako desetinné znaménko. Jestli čárka či tečka. Pokud máte nainstalovány česká Windows, tak používají desetinou čárku. Data jsou ukládána do Interbase, která je americká a vyžaduje desetinou tečku. A jsme u problému, kdy Vaše Windows do čísla dávají čárku, ale program ji nepřijme a musíte mačkat z velké klávesnice tečku a nemůžete použít tečku z numerické klávesnice, což zdržuje. Proto jsme vytvořili program, kterým tento problém odstraníte.

Stáhněte si soubor a uložte jej do adresáře, kde máte nainstalovaný program. Po stažení spusťte soubor „jirra.msi“. Windows si nainstaluje novou klávesnici označenou jako české s tečkou. Pak běžte na start, nastavení ovládací panely, místní a jazykové nastavení, vlastní nastavení. Volte záložku čísla a zde zvolte jako desetinný oddělovač tečku. Pak běžte na záložku měny a opět volte jako desetinný oddělovač tečku. Potvrďte OK.

Běžte a druhou záložku „Jazyky“, podrobnosti a přidejte klávesnici „české s tečkou“ a odeberte klávesnici „české“. Vše potvrďte a resetujte počítač a pak již můžete psát čísla s desetinnou tečkou.