Author: Jirra

Sestava Měsíční přehled  z knihy pohledávek ukazuje jaký je zůstatek za každý měsíc, jaký je obrat v dalším měsíci a jaký je zůstatek. Dále provádí kontrolu zůstatku a součtu předchozího zůstatku + obraty....

Po měsíční závěrce pohledávek - párování jsou platby přiřazené k předpisu. Pokud chcete toto párování rekonstruovat, pak použijte zrušení párování a následně tuto funkci. Sloučení podle MD znamená, že program oddělí DAL (platby) od MD (předpis). A MD sečte podle čísla člověka, čísla jednotky, období,...

Po měsíční závěrce pohledávek - párování jsou platby přiřazené k předpisu. Pokud chcete toto párování rekonstruovat, pak použijte zrušení párování a následně tuto funkci. Sloučení podle DAL znamená, že program oddělí DAL (platby) od MD (předpis). A DAL sečte podle čísla člověka, čísla jednotky, období,...

V pohledávkách je funkce zrušení párování. Nebo také zrušení měsíční závěrky. Tato funkce je přístupná z hlavního menu. Zrušení provede u všech lidí. Dále je přístupná v knize pohledávek přes pravé tlačítko myši. Zrušení provede u člověka na kterém stojíte. Nově je funkce přístupná v...

Na dopisech se zobrazuje měrná jednotka. Měrná jednotka nyní nastavuje v číselníku služeb. Můžete si zvolit jinou jednotku pro hlavní a jinou pro vedlejší odběrné místo. A pro každou službu zvlášť....

Další způsob k vzdálené správě. Program umí použit Team viewer, Anydesk, rychlého pomocníka. A nyní Supremo. Tato služba je pro Vás zdarma. Platíme ji my. Postup je úplně stejný jako u Team či Anydesk. Stačí jít na nápovědu, vzdálená pomoc, supremo. Stáhne se Vám do...