Další způsob vyúčtování vody

Další způsob vyúčtování vody

Při výpočtu se upraví cena za m3 podle vedlejších vodoměrů a současně se nebude přepočítávat spotřeba na vedlejších na každý měsíc. Vyúčtování definujete, když zatrhnete „Upravit cenu za m3“ a „bez ohledu na počet osob“.
Tato metoda nekouká a ani nepočítá kubíky na hlavním vodoměru. Takže tyto kubíky budou nulové i na sestavách. Program sečte korunové náklady z hlavních vodoměrů, které v průběhu roku byly u každého bytu, podělí součtem m3 na vedlejších, dostane cenu Kč/m3 a tou pak násobí m3 na vedlejších vodoměrech.