Author: Jirra

Nové možnosti při práci s účetnímu doklady a jejich archívy. Když budete mít v archívu doklady z minulých roků, pak bude program provádět denní závěrku rychleji. Proto doporučujeme převádět doklady do archívu. V nabídce Účto, Závěrkové operace, Převedení dokladů do / z archívu můžete libovolně...

Výpočet penále u upomínek. Vše záleží na číselníku repo sazeb. O tento číselník se staráme my. Při změně repo sazby Vás nutíme provádět aktualizaci. Při výpočtu penále program vždy bere výši repo sazby pro konkrétní půlrok podle poslední hodnoty, která předchází konkrétnímu půlroku. Bez ohledu...