Inkasník

Jednoduchá správa bytových a nebytových prostor
Aplikace pro rychlou a jednoduchou správu nemovitostí bez účetnictví

 

Je určena pro:

 • majitele domů, bytů a nebytových prostor
 • společenství vlastníků jednotek
 • správce domů, bytů a nebytových prostor
 • města a obce
 • bytová družstva
 • realitní kancelář

Základní moduly aplikace
Jednotky

Evidence majitelů, nájemců a podnájemců, jednoduché a srozumitelné zpracování předpisu včetně propojení na SIPO

Pohledávky

Evidence předpisů a plateb (dlužníci), upomínky, penalizace podklady pro právní vymáhání

Náklady

Evidence nákladů na služby a nákladů na správu domu a pozemku

Vyúčtování

Rychlé zpracování vyúčtování služeb a dlouhodobých záloh

Export a import dat

Např. pro externí zpracovatele vyúčtování tepla

Demoverze
Upgrade

V nabídce máme také aplikaci
včetně účetnictví:

Vlastník

Podrobný popis aplikace

Aplikace je určena pro majitele a správce bytových i nebytových prostor. Je připravena zpracovávat a vést veškerou agendu vyplývající ze správy bytového i nebytového fondu, bez účetnictví. Umožňuje na profesionální úrovni zpracovávat a sledovat neomezený objem jednotlivých objektů i prostor při zachování jednoduchosti, rychlosti a přehlednosti. Aplikace je vhodná pro nájemní domy, prodané domy i domy, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek a lze jej použít i v takových domech, kde se vše kombinuje.

Nabízíme snadný vypočet a evidenci nájemného za bytové i nebytové prostory, zálohy a náklady na služby a vyúčtování jednotlivých služeb. Umožníme vám vést evidenci nákladů na opravy domů, vchodů i bytů, pasporty bytů a domů a v neposlední řadě také evidenci nedoplatků a přeplatků.

JEDNOTKY

Základním prvkem je karta jednotky. V kartě jednotky se evidují všechny údaje, stanovené zákonem 67/2013, ve znění pozdějších předpisů, ale také údaje nutné pro správné vyúčtování služeb (čísla hlavních i vedlejších vodoměrů, měřičů tepla, kotelny…). Aplikace je sestavena tak, aby pořizování i opravy jednotlivých údajů byly maximálně rychlé a přehledné.

Změny či doplňování údajů v kartách jednotek je možno provádět buď jednotlivě nebo hromadně pro určené skupiny jednotek. V kartách je možno evidovat neomezený počet služeb.

Karty podléhají měsíčním závěrkám. Při měsíční závěrce vzniká archív karet a do knihy pohledávek se přenáší předpis jako dluh. Archív je pak použit pro vyúčtování služeb. Archív karet je kdykoliv přístupný a můžete provádět libovolné opravy i po měsíční závěrce.

SIPO

Jednoduchá, rychlá a bezproblémová komunikace s inkaním střediskem české pošty. Změny předpisu provedené v kartách jednotek aplikace vyexportuje a zašifruje dle požadavku inkasního střediska.

POHLEDÁVKY

Kniha pohledávek obsahuje předpisy a platby. Platby můžete pořizovat ručně, importovat z inkasního střediska anebo z banky. Platby a dluhy lze párovat, zaplacené dluhy vyřazovat anebo převádět do archívu.

Kniha pohledávek je používána při vyúčtování služeb, ke korekci předepsaných záloh a záloh skutečně zaplacených. Z knihy pohledávek lze tisknout upomínky, přehledy a výpisy konta.

NÁKLADY NA SLUŽBY A OPRAVY

Jakýkoliv výdej, který patří do hospodaření s byty, lze evidovat. Sledují se náklady na služby, které se pak ve vyúčtování zúčtují se zálohami od uživatelů. Také lze sledovat náklady na opravy a rekonstrukce domů a bytů. Tyto náklady se nevyúčtovávají, ale lze jejich čerpání sledovat.

VYÚČTOVÁNÍ

Služby lze vyúčtovávat podle plochy bytu a počtu obyvatel, započitatelné podlahové plochy, podlahové plochy, vlastních klíčů a počtu jednotek. Při vyúčtování studené i teplé vody program zahrnuje hlavní i vedlejší vodoměry. Při vyúčtování tepla se počítá s možností mít odečty na měřičích tepla a teplých vodoměrech v bytech, ale i na patě domů. Při vyúčtování je zohledněna každá změna, která v průběhu roku nastala (pořízení vedlejšího vodoměru v průběhu roku, odstěhování či nastěhování uživatele, změna jména, výměna měřiče tepla atd.). V archívu vyúčtování lze shromažďovat jednotlivá uzavřená vyúčtování. Odtud pak lze tisknout společné přehledy, oznámení nájemníkům, faktury, složenky apod.

REVIZE

Při uzávěrce měsíce aplikace automaticky upozorní na provádění nutných revizí. Pomocí tiskové sestavy přehledně uvidíte, kde a jaké revize je nutné provést.

TISKOVÉ SESTAVY

Tiskové sestavy lze vytvářet z aktuálního měsíce nebo z uzavřených měsíců či roků. Je možno tisknout hlášení změn, evidenční listy, karty jednotek, přehledy předpisu a nejrůznější sestavy, které umožňují prakticky neustále sledovat stav všech prvků celé evidence hospodaření s byty.

Pro jednotlivé uživatele bytových či nebytových prostor je možno hromadně či jednotlivě tisknout dopisy či přehledy (změny, vyúčtování, upomínky, složenky atp.) s možností dosazení vlastního průvodního textu. Pro uživatele je zajištěna možnost získávat pohodlně a rychle vyčerpávající a přehledné informace z kterékoli oblasti a období zpracovaných dat.

Z vyúčtování je možno tisknou přehledové sestavy po službách, lidech nebo vlastnících.

Základní cena

 • platba upgrade probíhá jednou ročně na základě vystavené faktury dle platného ceníku
 • základní technická podpora neobsahuje nadstandardní služby
  • všechny úkony jsou fakturovány v základní hodinové sazbě

Ceny podle objemů dat

Inkasník, Vlastník

Cena se určuje:
Pouze podle objemu zpracovávaných dat (podle počtu bytových jednotek či nebytových jednotek).

 

Cena nezávisí:
•  na počtu organizací, kterým správu děláte (multilicenci)
•  na počtu počítačů, kde program provozujete

Ceny podle organizací

Kytička, Rolnička, Opatrovník, Vodník a Farpr

Cena se určuje:
Pouze podle počtu organizací, kterým správu děláte (multilicenci).

 

Cena nezávisí:
•  na objemu zpracovávaných dat
•  na počtu počítačů, kde program provozujete

Vývoj | podpora | servis

Můžete vybírat z několika úrovní námi nabízených služeb Základní cena a Smlouva Servis

Hodinová sazba základní 2 040,-Kč/h, fakturuje se každá započatá 1/4h, cestovné 15,-Kč/km.

Hodinová sazba zvýhodněná 1 360,-Kč/h, fakturuje se po minutách, cestovné           15,-Kč/km.

ceny jsou bez DPH

Vyberte z nabídky aplikací dle jednotek:

V řádcích, kde aplikaci nevybíráte, nechte pozici „vybrat“. Zvolte měsíční nebo roční podporu a poté vyplňte zvolte tlačítko DALŠÍ.

Vyberte způsob technické podpory

Měsíční podpora + upgrade

 • je určena především větším firmám a většímu množství jednotek
 • pro častější dotazy, častější řešení úkonů s technickou podporou
Podívejte se na měsíční sazby

Roční podpora + upgrade

 • je určena především menším firmám a menšímu množství jednotek
 • maximálně 3 dotazy ročně ve standardním režimu
Podívejte se na roční sazby
CelkemCZK

  Individuální přístup ke každému zákazníkovi

  Pravidelná aktualizace dle platné legislativy úpravy dle vývoje nových technologií

  Telefonické a emailové konzultace

  Servis školení přímo u zákazníka nebo za pomoci vzdáleného přístupu

  Smlouva Servis

  • technická podpora na základě smlouvy SERVIS
  • obsahuje
   • upgrade zdarma
   • telefonické a emailové konzultace zdarma
   • fakturace se provádí na základě zvýhodněné sazby
   • vzor servisní smlouvy k nahlédnutí zde.

   jirra-software-navod-inkasnik.pdf (49,5 MB)  |  Kompletní návod pro aplikaci Inkasník

  Popis nové verze

  Tisk hlášení změn. Program na formulář dává číslo účtu. To se bere z číselníku bankovních účtů.

  Vyúčtováni tepla mimo zákon 269/2015. Na formuláři si můžete zatrhnout, že má program ignorovat zákon 269/2015. Pokud toto zvolíte, nebude program používat §3 odst.2. a nebude porovnávat spotřebu na měřičích. Toto vyúčtování nebude podle zákona. Program Vás několikrát upozorní na nezákonné vyúčtování. Do každé sestavy před uložením do archívu program píše, že se jedná o vyúčtování, které není podle platného zákona. Jakmile vyúčtování uložíte, program do žádné sestavy nebude dávat žádnou informaci, že se jedná o nezákonné vyúčtování. Ale v datech tato informace je uložena a kdykoliv se to zjistit.

  Tisk z vyúčtování studené vody. Nově je nabídka KONTROLA. Zde program postupně vytvoří tři nejdůležitější sestavy na kontrolu. Už nebudete muset definovat každou sestavu zvlášť. Stačí jeden klik.

  Byly kompletně přepracování tisky z vyúčtování.

  Dopis z vyúčtování fondu oprav má náklady setřízené podle data.

  Dopis z vyúčtování. Pokud máte měřenou elektriku, tak na dopisech bude vidět spotřeba

  Sestava z pohledávek – přehled, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podrobnější – má rozšířené místo na číslo uživatele.

  Tisk dopisu z vyúčtování lze filtrovat podle druhu jednotek

  Posílání dokumentů e-mailem. Program umí posílat e-mailem faktury, evidenční listy, dopisy z vyúčtování. Doposavad jen pouze prostřednictvím poštovního klienta. Nyní si můžete nastavit přístup na svůj SMTP server a program bude e-maily posílat i mimo poštovního klienta. Běžte do nastavení, STP, uveďte smtp server, svoje uživatelské jméno a heslo a zatrhněte posílat e-maily přes smtp. Pokud e-mail odešle bude program mlčet, pokud neodešle, zobrazí chybovou hlášku

  Zrychlení při spouštění programu a při přepínání mezi otevřenými databázemi. Zrychlení programu je díku tomu, že se udělají zápisy do registru. Pokud při přepnutí do databáze není proveden zápis do registru, program je provede a to chvíli trvá. Při opětovném přepnutí program už v registrech zápis najde a podle něj nastaví otevíranou databázi. A toto otevírání je pak podstatně rychlejší. Abyste nemuseli při prvním otevírání čekat několik minut doporučujeme použít funkci, která registry naplní. Běžte do nastavení, údržba. Zatrhněte „naplnění registru“ a nechte PC pracovat.

  Tisk přehledu předpisu vedle sebe je nyní maximálně pro 18 služeb.

  Tisk eln je nyní maximálně pro 20 služeb.

  V aktuálním předpise lze hromadně měnit číslo formuláře. Pomocí generování. Stávající eln neobsahují slevy. Vytvořili jsme speciální eln se slevami. Ten má číslo 26. Čili pokud chcete u všech změnit číslo formuláře na formulář 26, stačí jít na generování, aktuální eln, změna formuláře.

  Předpis a tisk ELN dopředu. Program má novou funkci, kdy si můžete dopředu udělat eln, vytisknout a až přijde den, kdy předpisy  dopředu budou platit, zapsat je do aktuálních karet. Běžte na aktuální karty, karty jednotek dopředu. Přes generování si zde necháte převést jednotky z aktuálních. Zde tyto jednotky upravíte jak potřebujete, vytisknete eln – karty jednotek. A až budou tyto aktuální opět přes generování je necháte zapsat do aktuálních.

   

  Pohledávky

  Vnitřní nabídka obsahuje nové volby. Zde je seznam všech.

  Tisk – zobrazí formulář pro výběr tiskových sestav.

  Výpis konta – program připravý sestavu výpis konta pro osobu, na které je umístěn kurzor.

  Žádost o splátkový kalendář – dejte kurzor na dlužníka a zmáčknete pravě tlačítko myši. Volte „Žádost o splátkový kalendář“. Tento formulář je dělaný přesně na zakázku. Pokud chcete jiný, musíte nám poslat vzor a my jej uděláme.

  Vymazat označené – vymaže označené záznamy

  Vymazat osobu – vymaže záznamy osoby, na které stojíte.

  Uzavření plateb – párování nových plateb – program projde nové nespárované platby a přiřadí je předpisům. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo „trhat předpis při párování“ program roztrhne předpis podle platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

  Přepočet plateb – párování všech plateb – program roztrhá již spárované platby a vše znovu páruje. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo „trhat předpis při párování“ program roztrhne předpis podle platby.  Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

  Zrušení párování – program roztrhá již spárované platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

  Převod z pohledávek do archivu – Archív pohledávek slouží k úschově zaplacených pohledávek. Z archívu nelze provádět žádný tisk. Funkce převod do archívu nabízí převedení zaplacených pohledávek. Převede buď pohledávky, které byly zaplaceny před splatnosti a také pohledávky, které byly zaplaceny po splatnosti. Nepřevede nezaplacené pohledávky. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

  Převod z archívu do pohledávek – Pro případ, že potřebujete pracovat – tisknout – pohledávky, které byly převedeny do archívu, můžete převést archív zpět do knihy pohledávek. Při převodu program převede všechny záznamy z archívu do knihy pohledávek. Pak opět můžete provést převod pohledávek do archívu. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

   

  V číselníku druhu pohledávek lze označit ty druhy, které se budou ignorovat při sestavování upomínek a výpisu kont. Toto se používá v případě, kdy potřebujete evidovat pohledávky do sestav – kvůli nadřizenému orgánu – a současně potřebujete, aby tyto pohledávky nebyly na upomínce pro dlužníka.

  Sestava pro právníky – přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit

  Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava – měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období dal nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb – párovaní, aby se platby přiřadili k předpisu a sestava byla správně.

  Výpočet penále – od 1.1.2016 vše je podle reposazby natvrdo.

  Aktuální předpis – jednotky, aktuální, tisk,  – pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.

  Presenční listina – pro každé hlasováni udělat sloupec, cíli řekne, ze dne xy bude schůze a bude 10 hlasováni a tak vyjede prezence s deseti sloupci včetně nazvu

  Insolvenční rejstřík – označí lidi podle RC, jména a města

  Odběrná místa – generování – Vymazáni odběrních míst, která nejsou u nikoho přiražena – vymaže ta odběrná místa, která nikdo nemá přiřazené. Pokud má odběrní místo náklad, vymaže i ten náklad.

  Odběrná místa – generování – Vynulování čísla odběru – na dopis z vyúčtování program dá číslo odběru a ne číslo měřiče. Pokud chcete čísla odběru doplňovat znovu, můžete si zde takto vynulovat.

  Odběrná místa – generování – Pořízení čísla odběru podle čísla měřiče – do čísla odběru program zkopíruje číslo měřiče pouze u těch, které jsou vynulované. Čili je rozumné napřed provést vynulování.

  Na dopis z vyúčtování u dopisu B,C a D program dá číslo odběru a ne číslo měřiče.

  Do přiznání do DPH program vloží i platby z knihy pohledávek. Vkládá je podle nastavení vydaných faktur. Všechny platby dává do A5.

   

  Leden 2016

  1, Tisk z aktuálních karet jednotek – pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.

  2. Revize. Tisk revizi pro všechny otevřené organizace. V tisku revizi si zatrhnete vlevo dole „pro všechny otevřené organizace“. Program pak vytiskne sestavy pro organizace, kde něco je. Čili prázdné papíry tisknout nebude a organizaci přeskočí.

  3.  Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava – měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období DAL nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb – párování, aby se platby přiřadily k předpisu a sestava byla správně.

  4. Pohledávky – v číselníku druhu pohledávek je fajfka, kterou lze druh pohledávky označit tak, že program pohledávky s takto označeným druhe ignoruje při tvorbě upomínek a kont.

  5. Pohledávky – mazání všech záznamů jednoho člověka. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, jehož pohledávky chcete smazat, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte „vymazat osobu“.

  6. Pohledávky – sestava pro právníky -přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit.

  7. Pohledávky – sestava podle druhu pohledávky – přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podle druhu.

  8. Pohledávky – žídost o splátkový kalendář. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte „žádost o splátkový kalendář“.

  Insolventní rejstřík.

  Obsahuje tabulku, kam si program ukládá informace o dlužnících, které čerpá na stránkách justice. Program z insolventního rejstříku ukládá pouze dlužníky. Neukládá věřitele a správce. Při vstupu se otevře tabulka, která bude prázdná. Přes hnědou ikonu – generování – si necháte do tabulky nasypat dlužníky z insolventního rejstříku. První stahování bude trvat minimálně 3 hodiny.

  V tabulce pak budete mít jmenný seznam s bydliště každého dlužníka. Kdykoliv později si můžete nechat seznam doplnit o nové dlužníky. Opět přes generování. Další doplňování již nebude trvat 3 hodiny. Program se koukne, kde jste skončili minule. A stáhne informace, které u Vás nejsou.

  Když poklepete po dlužníkovi zobrazí se karta dlužníka, jeho adresy a jeho záznamy v rejstříku.

  Hledat můžete stejně jako v jiných tabulkách. Podle sloupce, který setřídíte a podle libovolného sloupce.

  Evidujeme tyto údaje:

  Záznam– jednoznačné označení záznamu v insolventním rejstříku.

  Titul– titul dlužníka.

  Název osoby –příjmení či název právnické osoby.

  Jméno– křestní jméno

  Datum narození

   

  Rodné číslo

  Druh osoby –fyzická či právnická

  Role –dlužník, správce, věřitel

  Správce– jméno správce, pokud je v IR uvedeno.

  Zrušení– datum zrušení.

  Obchodní název, ičo, dič a formase vyplňují u právnických osob.

  Adresa –jeden dlužník může mít libovolný počet adres

  Záznamy –jeden dlužník může mít libovolný záznamů.

   

  Funkce:

  1, tisk– není funkční

  2, generování –zde jsou tyto možnosti.

  Stažení z justice – program se připojí na stránky justice a bude stahovat záznamy. K 22.10.2015 je 21 miliónů záznamů a jen 138 tisíc obsahuje informace o dlužníkovi. Ostatní jsou informace o věřiteli a správci. Program musí všechny záznamy projít a uloží jen ty, kde se mluví o dlužníkovi. První stažení bude trvat minimálně 3 hodiny. Další doplňování již nebude trvat 3 hodiny. Program se koukne, kde jste skončili minule. A stáhne informace, které u Vás nejsou.

  Porovnání s obyvateli pouze aktuální databáze – program označí Vaše obyvatele podle nalezených záznamů insolventního rejstříku. Program hledá shodu v rodném čísle, jméně a městě. Pokud je shoda, program si obyvatele označí.

  Porovnání s obyvateli se všech databází – tato funkce souží těm, kteří mají více databází a potřebují sledovat dlužníku všude. Pak si založte novou databázi – organizaci a zde si neimportujte rejstřík a pak přes tuto funkci přidejte obyvatele. Program projde všechny Vaše databáze a do této extra nakopíruje všechny osoby ze všech databázi. Na začátku musí tabulku s obyvateli vymazat. Proto tuto nabídku pouštějte, jen pokud jste v extra databázi.

  Prvotní stažení osob – pokud máte pomalejší PC a neutáhne procházet 21 milionů záznamů, můžete použít postupné natahování tabulek. Napřed stáhnete osoby, pak adresy, pak záznamy a nakonec spustíte první nabídku – „stažení z justice“ a program dolní aktuální informace.

  Prvotní stažení adres

  Prvotní stažení záznamů

  3, filtrování –v tabulce je funkční filtrování záznamů. Pro rychlé filtrování můžete použít tři tlačítka – „shoda rodného čísla, jména a města“ .

  4. výběr údajů  –v tabulce je nefunkční výběr údajů

  Start verze

  Program Inkasník ukládá vložená data do databáze a tuto databázi spravuje databázový server. Při první instalaci se musí kromě programu Inkasník nainstalovat i databázový server a databáze. Všechny tyto části jsou obsaženy ve startovací verzi. Upgrade verze obsahuje už pouze program Inkasník. Proto, pokud jste program Inkasník ještě neinstalovali, pak si musíte nainstalovat startovací verzi a naopak, pokud už jste provedli alespoň jednu instalaci startovací verze, už ji podruhé instalovat nesmíte a musíte použít upgrade instalaci.
  Po instalaci je nutno program pro neomezené užívání registrovat pomocí licenčních souborů, které od nás obdržíte po zaplacení programu. Do registrace můžete program používat, ale některé jeho funkce jsou omezené a na každé sestavě se objeví text, že program není zaplacen.
  Demonstrační databáze není časově omezená. Obsahuje vzorová data, kde si můžete vyzkoušet jednotlivé funkce programu. Je omezená počtem jednotek na 15 a můžete provést maximálně 10 měsíčních závěrek. Ostatní funkce nejsou blokovány. Demonstrační databáze není určena pro komerční využití a používání této databáze je považováno za porušení autorského zákona.

  Příklad:

  Stáhnete si Startovací verzi programu Inkasník. Před registrací můžete program testovat a zkoušet na demonstrační databázi. Dále můžete vstupovat do Obecné databáze, kde si můžete připravit číselníky které budete potřebovat ve své databázi. Po čase se rozhodnete program koupit. Licenci si u nás objednáte, telefonicky, emailem či písemně. Vystavíme Vám fakturu a po jejím zaplacení ihned odešleme licenční soubory. Doporučujeme abyste si pak stáhli AKTUALIZACI programu Inkasník (není  to vysloveně nutné, ale můžete pouze získat nové funkce a sestavy). Program si zaregistrujete pomocí nabídky REGISTRACE v menu Systém. Vložíte své licenční soubory a program si nastaví nabídky a funkce dle zakoupené licence.

  inkasnik.exe [46 MB]

  Upgrade verze

  Slouží pouze pro ty, kteří mají již nainstalovanou STARTOVACÍ verzi programu Inkasník. Před instalací upgrade verze doporučujeme provést archivaci dat. Archivace není vysloveně nutná, jediné nebezpečí hrozí kdyby při převodu dat na novou verzi vypadl proud, nebo někdo počítač vypnul.
  Aktualizováním programu neriskujete žádnou ztrátu dat. Po instalaci se spustí převodový můstek, který data převede na aktualizovanou verzi programu.

  Pokud nainstalujete aktualizaci programu, nemůžete program přeinstalovat předchozí verzí. Tímto krokem si znepřístupníte svá data. Data nezničíte, ale program s nimi nebude umět pracovat. Pokud se Vám toto stane, pak stačí opět nainstalovat poslední verzi.

  inkasnik.cab [22 MB]
  inkasnik.ini [35 kB]