Novinky

Novinky

Na hlavním formuláři se budou zobrazovat novinky v programu.

Bude se zobrazovat 5 nejmladších novinek. U každé je uveden den, od kdy jsou v programu. Pokud máte verzi starší a novinku chcete používat, pak musíte aktualizovat.

Pokud novinky nepotřebujete, nemusíte aktualizovat.

Až někdy v budoucnu budete aktualizovat, tak všechny novinky budete mít i u sebe.