Umístění formulářů

Umístění formulářů

Můžete si zvolit jak se mají umístit jednotlivé formuláře. Jsou tři možnosti.

1, Každý formulář si umístíte sami tam, kam potřebujete.

2, Každý formulář bude umístěn uprostřed hlavního formuláře. Čili umístíte si hlavní formulář jak potřebujete a ostatní se budou umísťovat podle něj.

3, Každý formulář bude umístěn uprostřed monitoru. Čili je jedno, kde je hlavní formulář. Ostatní se budou umísťovat doprostřed monitoru.

Tuto volbu si nastavíte takto:

Půjdete v hlavní menu na nastavení, přizpůsobení, nastavení pro všechny databáze. Umístění formulářů.