Metody vyúčtování vody

Metody vyúčtování vody

Program nabízí 7 základních metod vyúčtování vody. Zde jsou:

1. Voda po měsících, ponechat ceny za m3, měsíční spotřebu podle počtu osob nebo podle měsíců – v archívu karet máte pro každý byt a měsíc jeden záznam. Čili dvanáct za rok. Čili i vyúčtování bude provedeno 12x za rok. Pro každý měsíc. Tím podchytíme všechny změny. (stěhování, výměna vodoměrů, změna počtu osob, odečty na vedlejších v průběhu roku.) Aby výpočet proběhl musí mít spotřebu na hlavním a na každém vedlejším za každý měsíc. Program pak počítá ztrátu v každém měsíci a cenu za m3 v každém měsíci. Čím více bude faktur na hlavním vodoměru tím více bude různých cen za m3.
Výhody
– jednotky nemusí mít vedlejší vodoměry
– matematicky nejpřesnější výpočet
– zohlední úpravu ceny na hlavním odběrném místě v průběhu roku
Nevýhody
– pokud nejsou odečty každý měsíc, musí si je program vypočítat
– průměrná cena na m3 bude v každém bytě jiná. Rozdíl je tím větší čím je větší změna v počtu osob. Pokud bude po celý rok v každém bytě stejný počet osob, bude rozdíl v Kč/m3 nulový. Dá se to eliminovat, že výpočet měsíční spotřeby bude rovnoměrný (1/12). Ale to zas není spravedlivé.

2. Podle průměrných nákladů na hlavním, ponechat ceny za m3, měsíční spotřebu podle počtu osob nebo podle měsíců – vyúčtování bude opět 12x za rok. Rozdíl oproti prvnímu způsobu je v tom, že program sečte všechny faktury na hlavním vodoměru do jedné částky a podělí spotřebou a vypočte průměrnou cenu za m3. Pak postupuje stejně jako ve způsobu 1.
Výhody
– jednotky nemusí mít vedlejší vodoměry
– menší rozdíly v ceně za m3 v průběhu roku
Nevýhody
– pokud nejsou odečty každý měsíc, musí si je program vypočítat
– průměrná cena na m3 bude v každém bytě jiná. Rozdíl je tím větší čím je větší změna v počtu osob. Pokud bude po celý rok v každém bytě stejný počet osob, bude rozdíl v Kč/m3 nulový. Dá se to eliminovat, že výpočet měsíční spotřeby bude rovnoměrný (1/12). Ale to zas není spravedlivé.
– nezohlední úpravu ceny na hlavním v průběhu roku

3. Podle průměrných nákladů na vedlejších, ponechat ceny za m3, měsíční spotřebu podle počtu osob nebo podle měsíců – výpočet se provádí na úrovni hlavního vodoměru. Pokud je za rok jeden, pak jen jednou, pokud je výměna, pak pro každý zvlášť. Výpočet ztráty provádí jednou za rok pro každý hlavní vodoměr. Dostane cenu za m3 na hlavním a vynásobí měsíční spotřebou na vedlejších (ty si zase musí vypočítat, pokud nejsou)
Výhody
– neprovádí se výpočet spotřeby za každý měsíc, ale jednou pro každý hlavní vodoměr.
– je jedna cena za m3 pro hlavní vodoměr
– pokud není výměna hlavního vodoměru všichni mají stejnou cenu za m3
Nevýhody
– všichni musí mít vedlejší vodoměry po celý rok.

4. Ponechat ceny za m3, měsíční spotřebu bez ohledu na počet osob – ve stejném měsíci v jakém byly odečty na hlavním musí být i na vedlejších. Neprovádí se žádný výpočet měsíční spotřeby. Náklad není každý měsíc, ale jen ty měsíce, kdy byl proveden odečet. Nic se neprůměruje.
Výhody
– neprovádí se výpočet spotřeby za každý měsíc, ale jednou pro každý hlavní vodoměr.
– je jedna cena za m3 pro hlavní vodoměr
Nevýhody
– všichni musí mít vedlejší vodoměry po celý rok.
– pokud byl v průběhu roku vyměněn hlavní vodoměr musí být ve stejném měsíci provedeny odečty na všech vedlejších

5. Voda po měsících, upravit ceny za m3, měsíční spotřebu podle počtu osob nebo podle měsíců – stejná metoda jako 1. Jen s tím rozdílem, že místo aby ztrátu na hlavním řešil tím, že upraví náměr na vedlejších, tak upraví ceny za m3. Každý měsíc. Výhody a nedostatky jsou stejné jako u 1.

6. Podle průměrných nákladů na hlavním, upravit ceny za m3, měsíční spotřebu podle počtu osob nebo podle měsíců – stejná metoda jako 2. Jen s tím rozdílem, že místo aby ztrátu na hlavním řešil tím, že upraví náměr na vedlejších, tak upraví ceny za m3. Každý měsíc. Výhody a nedostatky jsou stejné jako u 2.

7. Upravit ceny za m3, měsíční spotřebu bez ohledu na počet osob – program nekouká na spotřebu na hlavním vodoměru. Sečte koruny na hlavních, podělí sumou spotřebou na vedlejších a dostane ceny za m3 a tu všichni zaplatí.
Výhody
– neprovádí se výpočet spotřeby za každý měsíc, ale jednou pro každý hlavní vodoměr.
– je jedna cena za m3 pro hlavní vodoměr
Nevýhody
– všichni musí mít vedlejší vodoměry po celý rok.
– neporovnává spotřebu na hlavním s vedlejšíma
– nezohlední úpravu ceny na hlavním v průběhu roku