Author: Jirra

A. Evidenční listy 1, Aktuální karta jednotky, najít byt, přes pravé tlačítko myši tisk a pak poslat. Při tomto posílání program nabídne formulář, kde můžete napsat předmět a text zprávy. 2, Aktuální karta jednotky, tisk, karty jednotek, vyberete všechny nebo jen některé, zatrhnete po tisku poslat meily....

Při spuštění programu se kontroluje, jestli na jiném počítači v síti neběží převodový můstek. Pokud běží, nelze program spustit. Pokud by se spustil, mohlo být dojít k poškození dat. Pokud převody běží, program Vám řekne, ať čekáte....

Při importu bankovního výpisu program testuje jestli jeden variabilní symbol nemá více lidí. Pokud najde duplicitu program doporučuje nepokračovat, aby se platba nepřiřadila špatnému uživateli. V kartě obyvatel, v generování máte možnost odstranění duplicit tím, že u neaktivních osob odebere variabilní symbol....

Každou tabulku lze nastavit, aby byla pouze pro čtení. Pokud nechcete do tabulky zapisovat přímo do tabulky a chcete mít jistotu, že omylem do tabulky nezapíšete, můžete ji přepnout do režimu pouze na čtení. Stačí zmáčknout pravé tlačítko myši a volit "zákaz editace dat v...

Tento formulář se zobrazí pokud si nastavíte formuláře pro velké monitory. Běžte do nastavení, přizpůsobení, pracovníci a u pracovníka, který toto nastavení chce, běžte do detailu a zde zatrhněte - podrobnější formuláře u rozlišení : 1920*1080. V novém formuláři si můžete zvolit, které tabulky chcete...

Při změně uživatele bytu - jednotky vyplníte nového uživatele (vlastníka či nájemníka) a program z jeho karty vezme údaj "bydli od" a zapíše to aktuální karty jednotky do údaje "den nastěhování" (u nájemníka) a do spolubydlících. Jak u nájemníka, tak i u vlastníka. A totéž dělá...