Korespondence

Korespondence

Na hlavním formuláři je tlačítko korespondence. Zde jsme dali na jedno místo funkce, které již v programu jsou. Všechny mají společné posílání e-mailů.

Můžete si vybrat z několika akcí:
– karty jednotek
– upomínka
– výpis konta
– dopis z vyúčtování
– poslání e-mailu

1. Karty jednotek – uprostřed formuláře se zobrazí karty jednotek. Vy si vyberete komu chcete e-mailem poslat evidenční list (kartu jednotky). Vpravo vidíte e-mailovou adresu ze které zpráva půjde. Můžete ji změnit. Tato adresa se nabízí podle toho, kdo je k programu přihlášen. Vpravo nahoře můžete nastavit metodu, která bude použita k odeslání e-mailu a také zde možnost metodu otestovat a provést i změnu metody.

2. Upomínka – uprostřed formuláře se zobrazí obyvatelé. Vy si vyberete komu chcete e-mailem poslat upomínku. Vpravo vidíte e-mailovou adresu ze které zpráva půjde. Můžete ji změnit. Tato adresa se nabízí podle toho, kdo je k programu přihlášen. Vpravo nahoře můžete nastavit metodu, která bude použita k odeslání e-mailu a také zde možnost metodu otestovat a provést i změnu metody.

3. Výpis konta – uprostřed formuláře se zobrazí obyvatelé. Vy si vyberete komu chcete e-mailem poslat výpis konta. Vpravo vidíte e-mailovou adresu ze které zpráva půjde. Můžete ji změnit. Tato adresa se nabízí podle toho, kdo je k programu přihlášen. Vpravo nahoře můžete nastavit metodu, která bude použita k odeslání e-mailu a také zde možnost metodu otestovat a provést i změnu metody.

4. Dopis z vyúčtování – uprostřed formuláře se zobrazí obyvatelé. Vy si vyberete komu chcete e-mailem poslat dopis z vyúčtování. Vpravo vidíte e-mailovou adresu ze které zpráva půjde. Můžete ji změnit. Tato adresa se nabízí podle toho, kdo je k programu přihlášen. Vpravo nahoře můžete nastavit metodu, která bude použita k odeslání e-mailu a také zde možnost metodu otestovat a provést i změnu metody. Postupně si vyberete ze které skupiny vyúčtování chcete dopis sestavit a pokud máte více účtu, vyberete i bankovní účet.

5. Poslání e-mailu – uprostřed formuláře se zobrazí obyvatelé. Nahoře se zobrazí skupiny obyvatel. Vy buď vyberete některé lidi a nebo skupinu. Pokud vyberete obojí, pak program bude koukat jen na skupinu a na lidi už ne. Podle vybrané skupiny najde lidi, kteří do skupiny patří a těm pošle e-mail. Pokud skupinu nevyberete pošle e-mail vybraným lidem. Vpravo vidíte e-mailovou adresu ze které zpráva půjde. Můžete dopsat předmět, tělo zprávy a můžete i přidat přílohu. Vpravo nahoře můžete nastavit metodu, která bude použita k odeslání e-mailu a také zde možnost metodu otestovat a provést i změnu metody.

Metody poslání e-mailu:
Metody rozdělujeme do dvou skupin.
A. přes SMTP – tato metoda posílá e-mail přímo mimo poštovního klienta (např. Outlook). K úspěšnému chodu potřebuje, abyste měli vyplněné tyto údaje :
SMTP server
Uživatelské jméno
Heslo

Výhody – nemusíte každý e-mail potvrzovat.
Nevýhody – v odeslané poště nebudete mít odeslané e-maily. Tato nevýhoda je kompenzována tím, že program Vám pošle seznam odeslaných e-mailů.

B. přes poštovního klienta – tato metoda spustí Vašeho poštovního klienta a v něm vytvoří e-mail. Vy jej musíte poslat.
Výhody – v odeslané poště budete mít odeslané e-maily.
Nevýhody – každý e-mail musíte odeslat.

Testování metody:
1, přes SMTP, sendtoraw – musíte mít vyplněn SMTP server a můžete si poslat e-mail. Program předvyplní e-mail, stačí jen odeslat.
2, přes SMTP, idSmtp – musíte mít vyplněn SMTP server a můžete si poslat e-mail. Můžete změnit port. Program předvyplní e-mail, stačí jen odeslat.
3, přes poštovního klienta, LMD Outlook – program předvyplní e-mail, stačí jen odeslat. Počítač vytvoří e-mailovou zprávu ve Vašem poštovním klientovi a tuto pošlete.
4, přes poštovního klienta, InternetSendMail – program předvyplní e-mail, stačí jen odeslat. Počítač vytvoří e-mailovou zprávu ve Vašem poštovním klientovi a tuto pošlete.
5, přes poštovního klienta, ShellExucute – program předvyplní e-mail, stačí jen odeslat. Počítač vytvoří e-mailovou zprávu ve Vašem poštovním klientovi a tuto pošlete.
6, přes poštovního klienta, Outlook – program předvyplní e-mail, stačí jen odeslat. Počítač vytvoří e-mailovou zprávu ve Vašem poštovním klientovi a tuto pošlete.