Slučování účtů v účetní osnově

Slučování účtů v účetní osnově

V účetní osnově, generování lze použít funkci “Slučování účtů” Vyberete jeden účet, který již nechcete používat a pak vyberete druhý účet, kterým chcete ten první nahradit. O vše ostatní se postará program. Tato funkce nelze vrátit. Proto ji používejte opatrně.