Pokračovat v rozdělaném importu bankovního výpisu

Pokračovat v rozdělaném importu bankovního výpisu

V bance, generování lze pokračovat v rozpracovaném importu. Program zobrazí importovaný soubor v pozici v jakém jste jej zanechali.