Aktuality

Program upraví způsob výpočtu penále takto: Podle promile označí pohledávky před rokem 2014 Podle číselníku skupin služeb označí pohledávky od 1,1,2014-1,1,2016 Od 1,1,2016 všechny označí podle repo sazby. Pouze pro Mu Dobruška označí pohledávky podle číselníku skupin služeb i od 1,1,2016...

V knize pohledávek lze hromadně změnit priority. Postup: 1, Pohledávky 2, Generování - poslední nabídka - Oprava priorit podle druhu jednotky 3, Zadejte číslo priority 4, Zadejte od do 5. Vyberte druh jednotky Program priority opraví. Tato akce lze spouštět opakovaně....

Čas od času je potřeba provést vyčištění databáze. Program hlídá velikost každé databáze. A pokud se zdvojnásobí, vyzve Vás k její údržbě. Údržba lze pustit kdykoliv v nastavení, údržba, nastavení dat, vyčištění databáze. Vyčištění databáze je možné pouze na počítači, kde jsou data - na...

Tato funkce je v programu již delší dobu. Nyní jsme ji ještě rozšířili. Máte tři možnosti, jak vytvořit kopii přijaté faktury. 1, Kniha přijatých faktur, hnědá ikona generování, vytvoření faktury podle již dříve pořízené. (toto je stávající možnost) 2, Kniha přijatých faktur, dejte kurzor na fakturu, podle...

V tabulkách obyvatel, vchodů, přijatých fakturách a v revizích můžete ke každému záznamu přiřadit libovolný počet dokumentů. Mohou to být například textové soubory, soubory z Excelu, Wordu, obrázky, PDF dokumenty. Určíte, kde se soubor nachází, můžete jej pojmenovat, napsat si poznámku a vyplnit datum. Program umožní...

Nelze opravovat (přepisovat) číslo uživatele v tabulce obyvatel. Na všech formulářích je tato možnost zakázána. Pokud potřebujete přečíslovat obyvatele, pak využijte funkci. Obyvatelé, hnědá ikona - generování - přečíslování obyvatel. Ve formuláři budete mít vlevo stávající číslo obyvatele a vpravo bude nové. Při zadávání budete...

Pokud se Vám stává, že si omylem přepíšete data v formuláři typu mřížka, můžete si zakázat editaci tohoto formuláře. Stačí, když stojíte v libovolném formuláři typu mřížka a zmáčknete pravé tlačítko myši. A zvolíte "zakázat editace dat v mřížce". Pokud budete chtít editaci povolit, tak běžte do...

Na hlavním formuláři se budou zobrazovat novinky v programu. Bude se zobrazovat 5 nejmladších novinek. U každé je uveden den, od kdy jsou v programu. Pokud máte verzi starší a novinku chcete používat, pak musíte aktualizovat. Pokud novinky nepotřebujete, nemusíte aktualizovat. Až někdy v budoucnu budete aktualizovat, tak...

Ve velmi výjimečných případech se může stát, že v bankovním dokladu vidíte účetní doklad  bankovního dokladu a k tomu účetní doklad z přijatých nebo vydaných faktur. Je to způsobeno duplicitou vnitřního čísla (id). Odstranění: Běžte do nastavení, údržba, účetnictví, oprava Id v účetních dokladech. Program  se jednou zeptá: V účetních...