Aktuality

Sestava Měsíční přehled  z knihy pohledávek ukazuje jaký je zůstatek za každý měsíc, jaký je obrat v dalším měsíci a jaký je zůstatek. Dále provádí kontrolu zůstatku a součtu předchozího zůstatku + obraty....

Po měsíční závěrce pohledávek - párování jsou platby přiřazené k předpisu. Pokud chcete toto párování rekonstruovat, pak použijte zrušení párování a následně tuto funkci. Sloučení podle MD znamená, že program oddělí DAL (platby) od MD (předpis). A MD sečte podle čísla člověka, čísla jednotky, období,...

Po měsíční závěrce pohledávek - párování jsou platby přiřazené k předpisu. Pokud chcete toto párování rekonstruovat, pak použijte zrušení párování a následně tuto funkci. Sloučení podle DAL znamená, že program oddělí DAL (platby) od MD (předpis). A DAL sečte podle čísla člověka, čísla jednotky, období,...

V pohledávkách je funkce zrušení párování. Nebo také zrušení měsíční závěrky. Tato funkce je přístupná z hlavního menu. Zrušení provede u všech lidí. Dále je přístupná v knize pohledávek přes pravé tlačítko myši. Zrušení provede u člověka na kterém stojíte. Nově je funkce přístupná v...

Na dopisech se zobrazuje měrná jednotka. Měrná jednotka nyní nastavuje v číselníku služeb. Můžete si zvolit jinou jednotku pro hlavní a jinou pro vedlejší odběrné místo. A pro každou službu zvlášť....

Další způsob k vzdálené správě. Program umí použit Team viewer, Anydesk, rychlého pomocníka. A nyní Supremo. Tato služba je pro Vás zdarma. Platíme ji my. Postup je úplně stejný jako u Team či Anydesk. Stačí jít na nápovědu, vzdálená pomoc, supremo. Stáhne se Vám do...

V aktuálních kartách původně byla možnost zapsat měřiče tepla ke každé místnosti. Nově nemusíte zapisovat měřiče tepla ke každé místnosti, ale podle místnosti se měřiče tepla zapíší mezi ostatní odběrná místa. Pokud evidujete měřiče tepla na každé místnosti, můžete použít tuto funkci a program pro...