Aktuality

Při změně uživatele bytu - jednotky vyplníte nového uživatele (vlastníka či nájemníka) a program z jeho karty vezme údaj "bydli od" a zapíše to aktuální karty jednotky do údaje "den nastěhování" (u nájemníka) a do spolubydlících. Jak u nájemníka, tak i u vlastníka. A totéž dělá...

Program z banky převezme text a uloží jej. Podle variabilního symbolu hledá faktury a obyvatelé. Pokud najde doklad, spáruje a do údaje uživatel napíše jméno osoby nebo firmy. Do údaje "Co našel" napíše buď jméno osoby či firmy, pokud je variabilní symbol jednoznačný. Nebo napíše,...

V přijatých fakturách, vydaných fakturách, v bance, pokladně a ve vnitřních dokladech je nově možnost zpětného párování. V detailu dokladu je nová záložka "párování". Zde uvidíte jak byl doklad párován při jeho pořízení. Vidíte záznam v knize pohledávek, v platbách pfak či vfak. Je zde...

Přijaté faktury lze kopírovat včetně účetního dokladu. Běžte na přijaté faktur, generování kopírování s účetním dokladem. Původní možnost kopírování bez účetního dokladu zůstala dál k dispozici....

Tato fce se musí nastavit. Běžte do nastavení, účetnictví, hlavička banky Vstoupíte do banky a program nabídne bankovní doklady. Na jednom řádku bude jeden doklad. Podle čísla dokladu. Čili pokud je číslo dokladu měsíc, budete mít jeden měsíc jeden řádek. Vyberete doklad.- Dvojklik. Vstoupíte do další tabulky, kde...

Zde si můžete nastavit jednotlivé typy dokladů. Při pořizování faktur, banky, pokladny a vnitřních dokladů pak program bude nabízet číslo dokladu podle číselné řady. U přijatých faktur můžete určit i analytický účet. Pokud bude určen, program použije  tuto analytiky u účtu 321. Toto nastavení nemá přednost...

V programu existuje možnost úpravy předpisu pomocí jednotkových cen. Karty jednotek, generování, aktuální jednotky , optimalizování záloh. Tato optimalizace se týkala všech vybraných jednotek. Nyní máte možnost optimalizovat pouze aktuální jednotku přímo v aktuální kartě. Jděte do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde je...

V programu existuje možnost vytvářet budoucí předpis. Pokud chcete budoucí předpis vytvářet pro všechny jednotky, pak použijte možnost - jednotky, aktuální předpis, karty jednotek dopředu. Nyní máte možnost vytvářet budoucí předpis přímo v aktuální kartě. Jdete do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde jsou...