Import náměrů

Import náměrů

Program umožňuje importovat náměry na vodoměrech a měřičích tepla od externích firem. Jako je např. Ista, Techem atd. Všechny importy jsou z textového souboru csv, oddělovačem je středník. Tento import si musíte nadefinovat a při definování můžete využít před definované formáty. Běžte do náklady, náklady na služby, Import a export. Volte definování importů náměrů. Dostanete se seznamu uložených importů. Při prvním spuštění bude prázdný. Můžete použít generování, kde si můžete vybrat z 6 předdefinovaných formátů. A nebo můžete zmáčknout zelené plus a import si sami nadefinovat. Postupujte takto. V exelu si otevřete soubor náměrů. Do definice vyplňte číslo import a název. (podle něj je pak naleznete) Pak podle exelu určujete pozici jednotlivých údajů. Pokud je číslo popisné ve sloupečku B, zapíšete velkým písmenem u čísla popisného “B”. Atd. Dále určíte typ = 2, počet polí (počet sloupců v exelu). formáte údaje období (podle nápovědy). A fromát čísla popisného. A import uložíte. Znovu spustíte náklady, náklady na služby, Import a export. Zatrhnete import náměrů a zvolíte ten svůj import. Ukážete, kde se nachází csv soubor. Program jej přečte a podle něj doplní do odběrných míst čísla odběrů, nebo vytvoří odběrné místo. Výsledek ukáže v sestavě. Po tisku se zeptá, chcete-li data uložit do nákladů na vedlejších vodoměrech.