Aktuality

Zobrazeni na vice monitorech. Program lze samozřejmě přesunout na druhý monitor. Program se snaží při dalším spuštění zobrazit hlavní formulář na stejném místě, kde se nacházel při vypnutí. Pokud se má zobrazit na druhém monitoru, hrozí riziko, že druhý monitor nebude připojen a...