Aktuality

Přijaté faktury lze kopírovat včetně účetního dokladu. Běžte na přijaté faktur, generování kopírování s účetním dokladem. Původní možnost kopírování bez účetního dokladu zůstala dál k dispozici....

Tato fce se musí nastavit. Běžte do nastavení, účetnictví, hlavička banky Vstoupíte do banky a program nabídne bankovní doklady. Na jednom řádku bude jeden doklad. Podle čísla dokladu. Čili pokud je číslo dokladu měsíc, budete mít jeden měsíc jeden řádek. Vyberete doklad.- Dvojklik. Vstoupíte do další tabulky, kde...

Zde si můžete nastavit jednotlivé typy dokladů. Při pořizování faktur, banky, pokladny a vnitřních dokladů pak program bude nabízet číslo dokladu podle číselné řady. U přijatých faktur můžete určit i analytický účet. Pokud bude určen, program použije  tuto analytiky u účtu 321. Toto nastavení nemá přednost...

V programu existuje možnost úpravy předpisu pomocí jednotkových cen. Karty jednotek, generování, aktuální jednotky , optimalizování záloh. Tato optimalizace se týkala všech vybraných jednotek. Nyní máte možnost optimalizovat pouze aktuální jednotku přímo v aktuální kartě. Jděte do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde je...

V programu existuje možnost vytvářet budoucí předpis. Pokud chcete budoucí předpis vytvářet pro všechny jednotky, pak použijte možnost - jednotky, aktuální předpis, karty jednotek dopředu. Nyní máte možnost vytvářet budoucí předpis přímo v aktuální kartě. Jdete do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde jsou...

V některých tabulkách si můžete vybrat, které údaje chcete vidět. Nově tento výběr můžete setřídit podle názvu, podle indexu i podle toho co je vybráno. Pomocí pravého tlačítka myši můžete vše označit, nebo vše odznačit a nebo nechat program zatrhnout základní nastavení....