Zobrazeni na vice monitorech

Zobrazeni na vice monitorech

Program lze samozřejmě přesunout na druhý monitor. Program se snaží při dalším spuštění zobrazit hlavní formulář na stejném místě, kde se nacházel při vypnutí. Pokud se má zobrazit na druhém monitoru, hrozí riziko, že druhý monitor nebude připojen a program se zobrazí, kde není vidět. Pokud toto hrozí, program se zeptá má-li se zobrazit na druhém monitoru. Pokud odpovíte ano, zobrazí jej na druhém monitoru, když odpovíte ne, zobrazí jej na prvním monitoru. Toto platí i pro všechny vnitřní formuláře. Pokud si zapnete zvětšení písma. program pak podle zadaného zvětšení zvětšuje rozměr formuláře. A upravuje velikost písma v gridech.