Archív účetních dokladů

Archív účetních dokladů

Nové možnosti při práci s účetnímu doklady a jejich archívy. Když budete mít v archívu doklady z minulých roků, pak bude program provádět denní závěrku rychleji. Proto doporučujeme převádět doklady do archívu. V nabídce Účto, Závěrkové operace, Převedení dokladů do / z archívu můžete libovolně převádět doklady mezi archívy. Pokud za určitý rok již nepotřebujete nic tisknout, doporučuji doklady převést do trvalého archívu. Kdykoliv můžete tyto doklady převést k aktuálním dokladům či do letošního archívu.