Výpočet penále

Výpočet penále

Výpočet penále u upomínek. Vše záleží na číselníku repo sazeb. O tento číselník se staráme my. Při změně repo sazby Vás nutíme provádět aktualizaci. Při výpočtu penále program vždy bere výši repo sazby pro konkrétní půlrok podle poslední hodnoty, která předchází konkrétnímu půlroku. Bez ohledu na to kolik změn v repo sazbě banka provedla. Vše je pěkně vidět v číselníku repo sazeb.