Kopírování přijatých faktur

Kopírování přijatých faktur

Tato funkce je v programu již delší dobu. Nyní jsme ji ještě rozšířili. Máte tři možnosti, jak vytvořit kopii přijaté faktury.

1, Kniha přijatých faktur, hnědá ikona generování, vytvoření faktury podle již dříve pořízené. (toto je stávající možnost)

2, Kniha přijatých faktur, dejte kurzor na fakturu, podle které chcete kopírovat, zmáčkněte prvé tlačítko myši a volte kopírování faktury

3, Kniha přijatých faktur, dejte kurzor na fakturu, podle které chcete kopírovat, zmáčkněte CTRL+ALT+C