Přepočet způsobu výpočtu penále podle skupin služeb

Přepočet způsobu výpočtu penále podle skupin služeb

Program upraví způsob výpočtu penále takto:

  1. Podle promile označí pohledávky před rokem 2014
  2. Podle číselníku skupin služeb označí pohledávky od 1,1,2014-1,1,2016
  3. Od 1,1,2016 všechny označí podle repo sazby.

Pouze pro Mu Dobruška označí pohledávky podle číselníku skupin služeb i od 1,1,2016