Dopisy z vyúčtování

Dopisy z vyúčtování

Na dopisech se zobrazuje měrná jednotka. Měrná jednotka nyní nastavuje v číselníku služeb. Můžete si zvolit jinou jednotku pro hlavní a jinou pro vedlejší odběrné místo. A pro každou službu zvlášť.