Pohledávky – variabilní symbol

Pohledávky – variabilní symbol

V knize pohledávek si můžete přes žlutou ikonu zobrazit variabilní symbol.