Úprava aktuálních předpisů pomocí jednotkových cen

Úprava aktuálních předpisů pomocí jednotkových cen

V programu existuje možnost úpravy předpisu pomocí jednotkových cen. Karty jednotek, generování, aktuální jednotky , optimalizování záloh. Tato optimalizace se týkala všech vybraných jednotek.
Nyní máte možnost optimalizovat pouze aktuální jednotku přímo v aktuální kartě. Jděte do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde je 6 polí, kam můžete zapsat jednotkovou cenu. A to podle osob, plochu celkové, plochy pro UT, plochy pro TUV, podílu a na jednotku. Jakmile jednotkovou cenu zapíšete program zobrazí novou zálohu ve sloupci optimální. Jakmile máte zálohy hotové a chcete je předepsat, pak musíte pomocí tlačítka „Zápis do předpisu“ provést zápis. Akce je nevratná. Pokud tak učiníte omylem musíte ručně zálohy opravit.
Pomocí tlačítka „Číselník služeb“ si můžete nastavit která služba se bude počítat podle kterého klíče.