Účetní deník

Účetní deník

 1. Účetní deník –
  1. Zákaz editace účetního deníku. V nastavení program, záložce “účetnictví” si můžete zakázat opravovat, pořizovat, mazat účetní dokladů
  2. Účetní doklad platby faktury nezobrazovat ve faktuře. Když se platí faktura, účetní doklad se uloží do účetního deníku a je vidět v bance či pokladně a je také vidět u zaplacené faktury. Pokud jej u faktury nechcete vidět můžete to v nastavení programu vypnout.
  3. V knize banky, pokladny a ve vnitřních dokladech lze zobrazit text jak byl doklad zaúčtován. Stačí přes žlutý smajlík zapnout text souvstažnosti
  4. V přijatých fakturách, vydaných fakturách, v bance, pokladně a ve vnitřních dokladech je nově možnost zpětného párování. V detailu dokladu je nová záložka „párování“. Zde uvidíte jak byl doklad párován při jeho pořízení. Vidíte záznam v knize pohledávek, v platbách pfak či vfak. Je zde tlačítko, kterým párování zrušíte. A druhé tlačítko, kterým párování zrušíte a provedete nové párování.
  5. Archív účetních dokladů. Když budete mít v archívu doklady z minulých roků, pak bude program provádět denní závěrku rychleji. Proto doporučujeme převádět doklady do archívu. V nabídce Účto, Závěrkové operace, Převedení dokladů do / z archívu můžete libovolně převádět doklady mezi archívy. Pokud za určitý rok již nepotřebujete nic tisknout, doporučuji doklady převést do trvalého archívu. Kdykoliv můžete tyto doklady převést k aktuálním dokladům či do letošního archívu.
  6. Číselníky
   1. Slučování účtů v účetní osnově. V účetní osnově, generování lze použít funkci “Slučování účtů” Vyberete jeden účet, který již nechcete používat a pak vyberete druhý účet, kterým chcete ten první nahradit. O vše ostatní se postará program. Tato funkce nelze vrátit. Proto ji používejte opatrně.
   2. Typy dokladů. Zde si můžete nastavit jednotlivé typy dokladů. Při pořizování faktur, banky, pokladny a vnitřních dokladů pak program bude nabízet číslo dokladu podle číselné řady. U přijatých faktur můžete určit i analytický účet. Pokud bude určen, program použije  tuto analytiky u účtu 321. Toto nastavení nemá přednost před souvstažnosti. Pokud určíte souvstažnost bude AU podle souvstažnosti. Určujete také v které knize se má který typ nabízet.