Popis nové verze

Popis nové verze

Tisk hlášení změn. Program na formulář dává číslo účtu. To se bere z číselníku bankovních účtů.

Vyúčtováni tepla mimo zákon 269/2015. Na formuláři si můžete zatrhnout, že má program ignorovat zákon 269/2015. Pokud toto zvolíte, nebude program používat §3 odst.2. a nebude porovnávat spotřebu na měřičích. Toto vyúčtování nebude podle zákona. Program Vás několikrát upozorní na nezákonné vyúčtování. Do každé sestavy před uložením do archívu program píše, že se jedná o vyúčtování, které není podle platného zákona. Jakmile vyúčtování uložíte, program do žádné sestavy nebude dávat žádnou informaci, že se jedná o nezákonné vyúčtování. Ale v datech tato informace je uložena a kdykoliv se to zjistit.

Tisk z vyúčtování studené vody. Nově je nabídka KONTROLA. Zde program postupně vytvoří tři nejdůležitější sestavy na kontrolu. Už nebudete muset definovat každou sestavu zvlášť. Stačí jeden klik.

Byly kompletně přepracování tisky z vyúčtování.

Dopis z vyúčtování fondu oprav má náklady setřízené podle data.

Dopis z vyúčtování. Pokud máte měřenou elektriku, tak na dopisech bude vidět spotřeba

Sestava z pohledávek – přehled, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podrobnější – má rozšířené místo na číslo uživatele.

Tisk dopisu z vyúčtování lze filtrovat podle druhu jednotek

Posílání dokumentů e-mailem. Program umí posílat e-mailem faktury, evidenční listy, dopisy z vyúčtování. Doposavad jen pouze prostřednictvím poštovního klienta. Nyní si můžete nastavit přístup na svůj SMTP server a program bude e-maily posílat i mimo poštovního klienta. Běžte do nastavení, STP, uveďte smtp server, svoje uživatelské jméno a heslo a zatrhněte posílat e-maily přes smtp. Pokud e-mail odešle bude program mlčet, pokud neodešle, zobrazí chybovou hlášku

Zrychlení při spouštění programu a při přepínání mezi otevřenými databázemi. Zrychlení programu je díku tomu, že se udělají zápisy do registru. Pokud při přepnutí do databáze není proveden zápis do registru, program je provede a to chvíli trvá. Při opětovném přepnutí program už v registrech zápis najde a podle něj nastaví otevíranou databázi. A toto otevírání je pak podstatně rychlejší. Abyste nemuseli při prvním otevírání čekat několik minut doporučujeme použít funkci, která registry naplní. Běžte do nastavení, údržba. Zatrhněte „naplnění registru“ a nechte PC pracovat.

Tisk přehledu předpisu vedle sebe je nyní maximálně pro 18 služeb.

Tisk eln je nyní maximálně pro 20 služeb.

V aktuálním předpise lze hromadně měnit číslo formuláře. Pomocí generování. Stávající eln neobsahují slevy. Vytvořili jsme speciální eln se slevami. Ten má číslo 26. Čili pokud chcete u všech změnit číslo formuláře na formulář 26, stačí jít na generování, aktuální eln, změna formuláře.

Předpis a tisk ELN dopředu. Program má novou funkci, kdy si můžete dopředu udělat eln, vytisknout a až přijde den, kdy předpisy  dopředu budou platit, zapsat je do aktuálních karet. Běžte na aktuální karty, karty jednotek dopředu. Přes generování si zde necháte převést jednotky z aktuálních. Zde tyto jednotky upravíte jak potřebujete, vytisknete eln – karty jednotek. A až budou tyto aktuální opět přes generování je necháte zapsat do aktuálních.

 

Pohledávky

Vnitřní nabídka obsahuje nové volby. Zde je seznam všech.

Tisk – zobrazí formulář pro výběr tiskových sestav.

Výpis konta – program připravý sestavu výpis konta pro osobu, na které je umístěn kurzor.

Žádost o splátkový kalendář – dejte kurzor na dlužníka a zmáčknete pravě tlačítko myši. Volte „Žádost o splátkový kalendář“. Tento formulář je dělaný přesně na zakázku. Pokud chcete jiný, musíte nám poslat vzor a my jej uděláme.

Vymazat označené – vymaže označené záznamy

Vymazat osobu – vymaže záznamy osoby, na které stojíte.

Uzavření plateb – párování nových plateb – program projde nové nespárované platby a přiřadí je předpisům. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo „trhat předpis při párování“ program roztrhne předpis podle platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Přepočet plateb – párování všech plateb – program roztrhá již spárované platby a vše znovu páruje. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo „trhat předpis při párování“ program roztrhne předpis podle platby.  Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Zrušení párování – program roztrhá již spárované platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Převod z pohledávek do archivu – Archív pohledávek slouží k úschově zaplacených pohledávek. Z archívu nelze provádět žádný tisk. Funkce převod do archívu nabízí převedení zaplacených pohledávek. Převede buď pohledávky, které byly zaplaceny před splatnosti a také pohledávky, které byly zaplaceny po splatnosti. Nepřevede nezaplacené pohledávky. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Převod z archívu do pohledávek – Pro případ, že potřebujete pracovat – tisknout – pohledávky, které byly převedeny do archívu, můžete převést archív zpět do knihy pohledávek. Při převodu program převede všechny záznamy z archívu do knihy pohledávek. Pak opět můžete provést převod pohledávek do archívu. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

 

V číselníku druhu pohledávek lze označit ty druhy, které se budou ignorovat při sestavování upomínek a výpisu kont. Toto se používá v případě, kdy potřebujete evidovat pohledávky do sestav – kvůli nadřizenému orgánu – a současně potřebujete, aby tyto pohledávky nebyly na upomínce pro dlužníka.

Sestava pro právníky – přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit

Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava – měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období dal nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb – párovaní, aby se platby přiřadili k předpisu a sestava byla správně.

Výpočet penále – od 1.1.2016 vše je podle reposazby natvrdo.

Aktuální předpis – jednotky, aktuální, tisk,  – pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.

Presenční listina – pro každé hlasováni udělat sloupec, cíli řekne, ze dne xy bude schůze a bude 10 hlasováni a tak vyjede prezence s deseti sloupci včetně nazvu

Insolvenční rejstřík – označí lidi podle RC, jména a města

Odběrná místa – generování – Vymazáni odběrních míst, která nejsou u nikoho přiražena – vymaže ta odběrná místa, která nikdo nemá přiřazené. Pokud má odběrní místo náklad, vymaže i ten náklad.

Odběrná místa – generování – Vynulování čísla odběru – na dopis z vyúčtování program dá číslo odběru a ne číslo měřiče. Pokud chcete čísla odběru doplňovat znovu, můžete si zde takto vynulovat.

Odběrná místa – generování – Pořízení čísla odběru podle čísla měřiče – do čísla odběru program zkopíruje číslo měřiče pouze u těch, které jsou vynulované. Čili je rozumné napřed provést vynulování.

Na dopis z vyúčtování u dopisu B,C a D program dá číslo odběru a ne číslo měřiče.

Do přiznání do DPH program vloží i platby z knihy pohledávek. Vkládá je podle nastavení vydaných faktur. Všechny platby dává do A5.

 

Leden 2016

1, Tisk z aktuálních karet jednotek – pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.

2. Revize. Tisk revizi pro všechny otevřené organizace. V tisku revizi si zatrhnete vlevo dole „pro všechny otevřené organizace“. Program pak vytiskne sestavy pro organizace, kde něco je. Čili prázdné papíry tisknout nebude a organizaci přeskočí.

3.  Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava – měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období DAL nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb – párování, aby se platby přiřadily k předpisu a sestava byla správně.

4. Pohledávky – v číselníku druhu pohledávek je fajfka, kterou lze druh pohledávky označit tak, že program pohledávky s takto označeným druhe ignoruje při tvorbě upomínek a kont.

5. Pohledávky – mazání všech záznamů jednoho člověka. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, jehož pohledávky chcete smazat, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte „vymazat osobu“.

6. Pohledávky – sestava pro právníky -přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit.

7. Pohledávky – sestava podle druhu pohledávky – přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podle druhu.

8. Pohledávky – žídost o splátkový kalendář. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte „žádost o splátkový kalendář“.

Insolventní rejstřík.

Obsahuje tabulku, kam si program ukládá informace o dlužnících, které čerpá na stránkách justice. Program z insolventního rejstříku ukládá pouze dlužníky. Neukládá věřitele a správce. Při vstupu se otevře tabulka, která bude prázdná. Přes hnědou ikonu – generování – si necháte do tabulky nasypat dlužníky z insolventního rejstříku. První stahování bude trvat minimálně 3 hodiny.

V tabulce pak budete mít jmenný seznam s bydliště každého dlužníka. Kdykoliv později si můžete nechat seznam doplnit o nové dlužníky. Opět přes generování. Další doplňování již nebude trvat 3 hodiny. Program se koukne, kde jste skončili minule. A stáhne informace, které u Vás nejsou.

Když poklepete po dlužníkovi zobrazí se karta dlužníka, jeho adresy a jeho záznamy v rejstříku.

Hledat můžete stejně jako v jiných tabulkách. Podle sloupce, který setřídíte a podle libovolného sloupce.

Evidujeme tyto údaje:

Záznam– jednoznačné označení záznamu v insolventním rejstříku.

Titul– titul dlužníka.

Název osoby –příjmení či název právnické osoby.

Jméno– křestní jméno

Datum narození

 

Rodné číslo

Druh osoby –fyzická či právnická

Role –dlužník, správce, věřitel

Správce– jméno správce, pokud je v IR uvedeno.

Zrušení– datum zrušení.

Obchodní název, ičo, dič a formase vyplňují u právnických osob.

Adresa –jeden dlužník může mít libovolný počet adres

Záznamy –jeden dlužník může mít libovolný záznamů.

 

Funkce:

1, tisk– není funkční

2, generování –zde jsou tyto možnosti.

Stažení z justice – program se připojí na stránky justice a bude stahovat záznamy. K 22.10.2015 je 21 miliónů záznamů a jen 138 tisíc obsahuje informace o dlužníkovi. Ostatní jsou informace o věřiteli a správci. Program musí všechny záznamy projít a uloží jen ty, kde se mluví o dlužníkovi. První stažení bude trvat minimálně 3 hodiny. Další doplňování již nebude trvat 3 hodiny. Program se koukne, kde jste skončili minule. A stáhne informace, které u Vás nejsou.

Porovnání s obyvateli pouze aktuální databáze – program označí Vaše obyvatele podle nalezených záznamů insolventního rejstříku. Program hledá shodu v rodném čísle, jméně a městě. Pokud je shoda, program si obyvatele označí.

Porovnání s obyvateli se všech databází – tato funkce souží těm, kteří mají více databází a potřebují sledovat dlužníku všude. Pak si založte novou databázi – organizaci a zde si neimportujte rejstřík a pak přes tuto funkci přidejte obyvatele. Program projde všechny Vaše databáze a do této extra nakopíruje všechny osoby ze všech databázi. Na začátku musí tabulku s obyvateli vymazat. Proto tuto nabídku pouštějte, jen pokud jste v extra databázi.

Prvotní stažení osob – pokud máte pomalejší PC a neutáhne procházet 21 milionů záznamů, můžete použít postupné natahování tabulek. Napřed stáhnete osoby, pak adresy, pak záznamy a nakonec spustíte první nabídku – „stažení z justice“ a program dolní aktuální informace.

Prvotní stažení adres

Prvotní stažení záznamů

3, filtrování –v tabulce je funkční filtrování záznamů. Pro rychlé filtrování můžete použít tři tlačítka – „shoda rodného čísla, jména a města“ .

4. výběr údajů  –v tabulce je nefunkční výběr údajů