Pohledávky

Pohledávky

 1. Pohledávky
  1. Zrušení párování – V pohledávkách je funkce zrušení párování. Nebo také zrušení měsíční závěrky. Tato funkce je přístupná z hlavního menu. Zrušení provede u všech lidí. Dále je přístupná v knize pohledávek přes pravé tlačítko myši. Zrušení provede u člověka na kterém stojíte. Nově je funkce přístupná v knize pohledávek v ikoně generování.
  2. Párování v archívu pohledávek – párování plateb funguje i v archívu pohledávek
  3. Způsobu výpočtu penále. Program upraví způsob výpočtu penále takto:
   1. Podle promile označí pohledávky před rokem 2014
   2. Podle číselníku skupin služeb označí pohledávky od 1,1,2014-1,1,2016
   3. Od 1,1,2016 všechny označí podle repo sazby. Vše záleží na číselníku repo sazeb. O tento číselník se staráme my. Při změně repo sazby Vás nutíme provádět aktualizaci. Při výpočtu penále program vždy bere výši repo sazby pro konkrétní půlrok podle poslední hodnoty, která předchází konkrétnímu půlroku. Bez ohledu na to kolik změn v repo sazbě banka provedla. Vše je pěkně vidět v číselníku repo sazeb.
  4. Sestava “Měsíční přehled” ukazuje jaký je zůstatek za každý měsíc, jaký je obrat v dalším měsíci a jaký je zůstatek. Dále provádí kontrolu zůstatku a součtu předchozího zůstatku + obraty.
  5. Sestava “Porovnání předpisu” lze porovnat předpis a kartami jednotek. Zadáte období – nemusí to být jeden měsíc – a program porovná. Kde jsou rozdíly zobrazí v sestavě. Program zohledňuje priority podle číselníku služeb.
  6. Sestava – “Náklady na platby”. V knize pohledávek lze udělat sestava kdo kolikrát platil jakým způsobem. A na základě této sestavy lze generovat osobní náklady, pokud chcete tyto náklady zapracovat do vyúčtování. Před uložením program ukáže číselník způsobu platby a zde doplníte jednotkovou cenu.
  7. Generování
   1. Sloučení podle MD – Po měsíční závěrce pohledávek – párování jsou platby přiřazené k předpisu. Pokud chcete toto párování rekonstruovat, pak použijte zrušení párování a následně tuto funkci. Sloučení podle MD znamená, že program oddělí DAL (platby) od MD (předpis). A MD sečte podle čísla člověka, čísla jednotky, období, dne a druhu a čísla dokladu. O ostatní údaje, jako je např. poznámky, přijdete. Proto tuto funkci používejte s rozvahou. A není na škodu před použitím provést zálohu. Možná lepší než slučovat MD je možnost použit funkci – pořizování předpisu podle karet jednotek.
   2. Sloučení podle DAL – Po měsíční závěrce pohledávek – párování jsou platby přiřazené k předpisu. Pokud chcete toto párování rekonstruovat, pak použijte zrušení párování a následně tuto funkci. Sloučení podle DAL znamená, že program oddělí DAL (platby) od MD (předpis). A DAL sečte podle čísla člověka, čísla jednotky, období, dne a druhu a čísla dokladu. O ostatní údaje, jako je např. poznámky, přijdete. Proto tuto funkci používejte s rozvahou. A není na škodu před použitím provést zálohu.
   3. Oprava priorit podle druhu jednotky – V knize pohledávek lze hromadně změnit priority. Běžte pohledávky, generování, oprava priorit podle druhu jednotky, zadejte číslo priority, zadejte od do, vyberte druh jednotky. Program priority opraví. Tato akce lze spouštět opakovaně.