Obyvatelé

Obyvatelé

 1. Obyvatelé
  1. Nelze opravovat (přepisovat) číslo uživatele v tabulce obyvatel. Na všech formulářích je tato možnost zakázána. Pokud potřebujete přečíslovat obyvatele, pak využijte funkci. Obyvatelé, hnědá ikona – generování – přečíslování obyvatel. Ve formuláři budete mít vlevo stávající číslo obyvatele a vpravo bude nové. Při zadávání budete to číslo v pravém sloupci přepisovat na to nové. Přečíslování obyvatel je chráněno heslem. Toto heslo je “2007”
  2. Při importu bankovního výpisu program testuje jestli jeden variabilní symbol nemá více lidí. Pokud najde duplicitu program doporučuje nepokračovat, aby se platba nepřiřadila špatnému uživateli. V kartě obyvatel, v generování máte možnost odstranění duplicit tím, že u neaktivních osob odebere variabilní symbol.
  3. Hledání duplicitních čísel SIPO – V obyvatelích přes generování můžete spustit funkci „Hledání duplicit SIPO“. Program najde lidi, kteří mají stejné sipo. Zobrazí tyto případy a nechá na Vás jak si duplicitu opravíte.
  4. Hledání duplicitních čísel ve variabilním symbolu – V obyvatelích přes generování můžete spustit funkci „Hledání duplicit variabilního symbolu“. Program najde lidi, kteří mají stejné VS. Zobrazí tyto případy a nechá na Vás jak si duplicitu opravíte.
  5. V obyvatelích můžete každého člověka přiřadit do druhu. Je zde číselník druh obyvatel. Každý člověk může mít jeden druh. Název druhu si pak můžete zobrazit v tabulce obyvatel i v tabulce aktuálních karet jednotek. Dále můžete vytvořit tři tiskové sestavy podle druhu obyvatel z aktuálních karet a další tři sestavy z archívu.
  6. Kontrola bankovních účtů – modulo 11 – Program umí posílat příkaz k inkasu do Komerční banky a do České spořitelny. S tím souvisí i kontrola čísla účtu podle modulo 11. Pokud program najde účet, kde máte v předčíslí nebo v těle účtu jiný znak než číslo, zahlásí, že nemůže provést kontrolu podle modulo 11. Pokud se tak stane doporučuji opravit čísla účtů, aby v těle nebo v předčíslí nebyla pomlka či mezera a podobně. Tato kontrola lze spustit přes ikony „generování“.