Náklady

Náklady

  1. Náklady
    1. Tisk – Tisk nákladů podle vchodů – Sestava v nákladech. Náklady ne vedlejší odběrná místa, s opisem záznamů, podle vchodu, podle obvodu, čp, byt uživatel. Na sestavě uvidíte všechny odečty u každé jednotky pro každou službu.
    2. Import vyúčtováni. Program umožňuje importovat vyúčtování od externích firem. Jako je např. Ista, Techem, Vipa atd. Všechny importy jsou z textového souboru csv, oddělovačem je středník. Tento import si musíte nadefinovat a při definování můžete využít před definované formáty. Běžte do náklady, náklady na služby, Import a export. Volte definování vyúčtování. Dostanete se seznamu uložených importů. Při prvním spuštění bude prázdný. Můžete použít generování, kde si můžete vybrat z 15 předdefinovaných formátů. A nebo můžete zmáčknout zelené plus a import si sami nadefinovat. Postupujte takto. V exelu si otevřete soubor vyúčtování. Do definice vyplňte číslo import a název. (podle něj je pak naleznete) Pak podle exelu určujete pozici jednotlivých údajů. Pokud je číslo popisné ve sloupečku B, zapíšete velkým písmenem u čísla popisného “B”. Atd. Dále určíte typ = 1, počet polí (počet sloupců v exelu). formáte údaje období (podle nápovědy). A import uložíte. Znovu spustíte náklady, náklady na služby, Import a export. Zatrhnete import vyúčtování a zvolíte ten svůj import. Ukážete, kde se nachází csv soubor. Program jej přečte a výsledek ukáže v sestavě. Po tisku se zeptá, chcete-li data uložit do osobních nákladů.
    3. Import náměrů. Program umožňuje importovat náměry na vodoměrech a měřičích tepla od externích firem. Jako je např. Ista, Techem atd. Všechny importy jsou z textového souboru csv, oddělovačem je středník. Tento import si musíte nadefinovat a při definování můžete využít před definované formáty. Běžte do náklady, náklady na služby, Import a export. Volte definování importů náměrů. Dostanete se seznamu uložených importů. Při prvním spuštění bude prázdný. Můžete použít generování, kde si můžete vybrat z 6 předdefinovaných formátů. A nebo můžete zmáčknout zelené plus a import si sami nadefinovat. Postupujte takto. V exelu si otevřete soubor náměrů. Do definice vyplňte číslo import a název. (podle něj je pak naleznete) Pak podle exelu určujete pozici jednotlivých údajů. Pokud je číslo popisné ve sloupečku B, zapíšete velkým písmenem u čísla popisného “B”. Atd. Dále určíte typ = 2, počet polí (počet sloupců v exelu). formáte údaje období (podle nápovědy). A formát čísla popisného. A import uložíte. Znovu spustíte náklady, náklady na služby, Import a export. Zatrhnete import náměrů a zvolíte ten svůj import. Ukážete, kde se nachází csv soubor. Program jej přečte a podle něj doplní do odběrných míst čísla odběrů, nebo vytvoří odběrné místo. Výsledek ukáže v sestavě. Po tisku se zeptá, chcete-li data uložit do nákladů na vedlejších vodoměrech. Pokud se při importu nenajde odběrní místo, pořídí jej a přiřadí do bytu. A zapíše na něj náměr. Je nutno pak provést přiřazení odběrních míst v archívu karet. Import náměrů z Techemu. Techem posílá v jedné exel tabulce náměry na studenou i teplou vodu. Na jednom řádku je studená a na druhém je teplá. V nákladech, import, definice náměrů je připravena definice pro Techem SV+TV. Tuto definici můžete použít pro import dat z Techemu.