Dům

Dům

 1. Dům
  1. Karta vchodu
   1. Výpočet celkové plochy ve vchodě podle jednotek – V kartě vchodu se eviduje celková plocha. Je zde tlačítko „Vypočet podle jednotek“. Program sečte celkovou plochu ve vchodě podle karet jednotek a uloží ke vchodu. Akci provede u všech vchodů.
  2. Odběrná místa – generování
   1. Lze odebírat nepotřebná odběrná místa. Můžete odebrat odběrná místa, která nejsou přiřazená do žádné jednotky a nemají náklady. Dále můžete odebrat odběrná místa, která nejsou přiřazená do žádné jednotky a mají náklady. Program odebere náklady i odběrná místa. Další možnost je odebrat odběrná místa, která nemají náklad ale jsou u někoho přiřazena. Program je odebere z karet i ze seznamu. Poslední možnost je odebrání všech hlavních či vedlejších odběrných míst bez ohledu na to jestli mají náklady či jestli jsou přiřazena. Program je odebere odevšad.
   2. Pokud máte měřiče tepla přiřazené v místnostech, můžete si nechat název místnosti zapsat do popisu odběrného místa. Běžte na dům, odběrná místa, generování a volte „Do popisu vložím název místnosti podle přiřazení v bytech“.