Aktuální karty jednotek

Aktuální karty jednotek

 1. Aktuální karty jednotek
  1. V detailu aktuální jednotky lze vidět i pořizovat osobní náklady. A lze pouze vidět uložená vyúčtování na úrovni služeb a skupin vyúčtování. Pokud poklepete po službě program ukáže pod jakým číslem je vyúčtování uloženo a lze vidět i to, jestli není některá služba vyúčtovaná dvakrát
  2. Vstup do archívu z detailu aktuální karty – V aktuálních jednotkách, v detailu jednotku můžete vstoupit do archívu letošního roku, loňského roku i minulých let. Máte několik možností.
   1. Vstup do celých karet – využijte tlačítka „Celá karta v 2022“ – program zobrazí v mřížce archív karet byty, kde jste v roce 2022. Může vstoupit do letošního roku, do loňského roku a do starších let.
   2. Vstup do místností – klikněte na záložku „místnosti“ a využijte tlačítka „Místnosti v 2022“ – program zobrazí v mřížce archív místností v bytě kde jste v roce 2022. Může vstoupit do letošního roku, do loňského roku a do starších let.
   3. Vstup do předmětů – klikněte na záložku „předměty“ a využijte tlačítka „Předměty v 2022“ – program zobrazí v mřížce archív předmětů v bytě kde jste v roce 2022. Může vstoupit do letošního roku, do loňského roku a do starších let.
   4. Vstup do obyvatel – klikněte na záložku „obyvatelé“ a využijte tlačítka „Obyvatelé v 2022“ – program zobrazí v mřížce archív spolubydlících v bytě kde jste v roce 2022. Může vstoupit do letošního roku, do loňského roku a do starších let.
   5. Vstup do předpisu – klikněte na záložku „předpis“ a využijte tlačítka „Předpis v 2022“ – program zobrazí v mřížce archív zálohy pro službu na které stojíte v bytě kde jste v roce 2022. Může vstoupit do letošního roku, do loňského roku a do starších let.
   6. Vstup do odběrných míst – klikněte na záložku „odběrná místa“ a využijte tlačítka „Odběrné místo v 2022“ – program zobrazí v mřížce archív odběrných míst pro odběrné místo na kterém stojíte v bytě kde jste v roce 2022. Může vstoupit do letošního roku, do loňského roku a do starších let.
  3. V záložce předpis uvidíte součty částek podle druhu – tzn. součet služeb, poplatků, fondu oprav, nájemné
  4. Optimalizování záloh pro jeden předpis.. Jděte do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde je 6 polí, kam můžete zapsat jednotkovou cenu. A to podle osob, plochu celkové, plochy pro UT, plochy pro TUV, podílu a na jednotku. Jakmile jednotkovou cenu zapíšete program zobrazí novou zálohu ve sloupci optimální. Jakmile máte zálohy hotové a chcete je předepsat, pak musíte pomocí tlačítka „Zápis do předpisu“ provést zápis. Akce je nevratná. Pokud tak učiníte omylem musíte ručně zálohy opravit. Pomocí tlačítka „Číselník služeb“ si můžete nastavit která služba se bude počítat podle kterého klíče.
  5. Budoucí předpis. Jdete do detailu aktuální karty, na záložku předpis a zde jsou tři tlačítka
   1. Pořídit budoucí předpis. Zadáte období od kterého má předpis platit a program překopíruje aktuální předpis do toho budoucího. Zobrazí a vy si můžete předpis upravit jak potřebujete.
   2. Tisk budoucí karty. Vytisknete budoucí kartu.
   3. Oprava budoucího předpis. Umožnuje opravit vytvořený předpis. Pro jednu jednotku lze mít jen jeden budoucí předpis.
  6. Při změně uživatele bytu – jednotky vyplníte nového uživatele (vlastníka či nájemníka) a program z jeho karty vezme údaj „bydli od“ a zapíše to aktuální karty jednotky do údaje „den nastěhování“ (u nájemníka) a do spolubydlících. Jak u nájemníka, tak i u vlastníka. A totéž dělá s údajem bydlí do.
  7. Hromadné úpravy nájmu. Program nabízí tři možnosti jak upravovat nájem. Dvě jsou pro ty jednotky, kde máte nájemné stanoveno na základě ceny za m2 a třetí je určena pro jednotky, kde máte smluvní nájemné. Pro úpravy ceny za m2 plochy využijte možnost stanovit ceny na úrovni skupiny nájmu a nebo úpravu ceny za m2 pomocí koeficientu. Pro úpravy smluvní ceny můžete použít funkci úpravy smluvní ceny koeficientem. Vše najdete v aktuálních kartách v generování. Koeficient je číslo, které musí být větší než 0. Pokud je menší než 1, pak cenu snížíte. Pokud bude větší než 1 cenu zvýšíte.
  8. Oprava Kč/m2 podle skupiny – V aktuálních kartách můžete pomocí jednoho tlačítka opravit ceny za m2 u všech místností. Běžte na záložku „nájemné“, ve skupině nájmu si vyberte patřičnou skupinu a tlačítkem „Oprava Kč/m2 podle skupiny“ můžete nechat ceny zapsat do všech místností.
  9. Generování –
   1. Hlavní odběrná místa lze generovat na úrovní vchodu – pro každý vchod extra číslo odběrného. Kolik máte vchodů tolik budete mít hlavních odběrných míst pro jednu službu.
   2. Hlavní odběrná místa lze také generovat na úrovni obvodu. To znamená, že si vyberete jednotky, kam chcete dát odběrná místa, vyberete si služby a program pro všechny jednotky ve stejném obvodě přiřadí pro jednu službu stejné odběrní místo.
   3. Nalezení uživatelů, kteří mají víc předpisů. V aktuálních kartách můžete jednoduše najít uživatele, kteří mají více předpisů. V aktuálních kartách volte hnědou ikonu – generování. Aktuální předpis, Nalezení uživatelů, kteří mají míc předpisů. Program nalezne osoby a zobrazí.
   4. Generování měřičů tepla podle místnosti. Měřiče tepla pro každou místnost se nyní nezapisují k místnosti, ale do odběrných míst. Pokud evidujete měřiče tepla na každé místnosti, můžete použít tuto funkci a program pro každou místnost, která má otápěnou plochy udělá odběrné místo a zapíše jej do odběrných míst a přiřadí jej do jednotky.
   5. Přiřazení místností v aktuálních kartách podle archívu – V aktuálních kartách jednotky můžete nechat přiřadit místnosti podle archívu. Pokud si v aktuálních kartách uděláte nepořádek v místnostech, tak je můžete opravit podle archívu. Vyberete si do kterých jednotek a zadáte podle kterého období.
   6. Optimalizování záloh – V aktuálních kartách lze vypočítat zálohy podle různých kriterií. Podle osob, celkové plochy, podílu, na byt, podle plochy pro ohřev vody (TUV) a podle plochy pro topení (UT). Vybere službu. Můžete vybrat jen jednu. Podle vybrané služby program nabídne vchody a v nich vybranou službu. Zde si upravíte jednotkovou zálohu.. Vidíte zde klíč podle kterého se bude záloha na službu počítat. Po potvrzení program nabídne jednotky podle vybraných vchodů. Můžete někoho vyřadit a můžete si vytisknout porovnání stávající zálohy s novou. Pokud chcete novou zálohu uložit musíte formulář potvrdit. Tlačítko stornu nic neuloží.
   7. Název skupiny obyvatel se může zobrazit v jednotce – Pokud používáte začlenění osob do skupin, můžete zobrazit název skupiny v jednotce v listu vlastnictví. V aktuálních kartách, v generování je funkce „Aktualizovat název skupiny podle obyvatel“ Tato funkce přenese název skupinu přiřazené k osobě do údaje list vlastnictví v bytě.
   8. Vrácení záloh z minulého měsíce – V aktuálních kartách můžete opravit zálohy na služby podle minulého měsíce. Program převede zálohy podle jednotky. Nebude koukat na uživatele bytu. Převede všechny služby ve všech bytech. Nebude převádět nájemné.
  10. Tisk
   1. ELN nová podmínka – některé druhy jednotek
   2. Podpisové archy – Z aktuálních karet jednotek můžete tisknout podpisové archy. Na doplnění telefonu, čísla účtu, e-mailu, při předávání předpisu a obecný, kdy si sami zvolíte nadpis.
   3. Sestava „počet osob ve skupinách”. V obyvatelích můžete začleňovat jednotlivé osoby do skupin.  V tiscích z aktuálního předpisu pak můžete tisknout sestavy, která ukáže kolik osob je v jednotlivých skupinách.
   4. Seznam adres z aktuálního předpisu – V aktuálních kartách lze tisknout seznam doručovacích adres. Běžte na tisk, adresy. Lze použít filtrování. Např. „pouze, kde byla změna”